– Avlys alle eksamener, ha tillit til læreren

Skolenes landsforbund har full tillit til at landets lærere kan sette rettferdige standpunktkarakterer ut fra sin kjennskap til elevene.

17. april 2020

Runar Nørstad

Skriftlig eksamen er allerede avlyst for elever i videregående opplæring. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Alle eksamener bør derfor avlyses, med unntak for de elevene som trenger en eksamenskarakter for å komme seg videre. Dette vil i hovedsak gjelde privatister.

– Å bruke mye tid på å utvikle og gjennomføre alternative eksamensordninger i disse koronatider, er svært ineffektivt og et hinder for effektiv tidsbruk. Både fram til, og når, skolene etter hvert åpner trenger både elever og lærere å konsentrere seg om å ta igjen mest mulig av den opplæringen som har gått tapt, sier nestleder Terje Moen.

– Ved å kutte ut eksamener vil vi også kunne nytte tiden mer effektivt helt fram til skoleslutt. Mye tid går vanligvis med til eksamensforberedelser og gjennomføring. Denne tiden kan nå heller brukes til ordinær opplæring, understreker han.

Skolenes landsforbund mener at standpunktkarakterene gir et mer rettferdig bilde av elevenes opplæringsutbytte enn eksamenskarakterene.

– Vi gir landets lærere vår fulle tillit til å sette gode og rettferdige standpunktkarakterer, sier nestleder Terje Moen.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.