– Riktig avgjørelse å avlyse alle eksamener

Alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener er avlyst. – En klok og riktig avgjørelse av kunnskapsministeren, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

21. april 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Regjeringen har bestemt at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020, ifølge en pressemelding tirsdag ettermiddag

Skolenes landsforbund har full tillit til at landets lærere kan sette rettferdige standpunktkarakterer ut fra sin kjennskap til elevene.

– Heldigvis lyttet statsråd Guri Melby til vårt råd om å bruke tiden effektivt frem til skoleslutt i stedet for å utvikle og gjennomføre alternative eksamensordninger i disse koronatider, noe som ville vært svært ineffektivt og et hinder for effektiv tidsbruk. Både fram til, og når, skolene etter hvert åpner trenger både elever og lærere å konsentrere seg om å ta igjen mest mulig av den opplæringen som er gått tapt, sier nestleder Terje Moen.

Ved å kutte ut eksamener vil vi også kunne nytte tiden mer effektivt helt fram til skoleslutt, mener Skolenes landsforbund.

– Mye tid går vanligvis med til eksamensforberedelser og gjennomføring. Denne tiden kan nå heller brukes til ordinær opplæring, understreker Terje Moen.

Skolenes landsforbund mener at standpunktkarakterene gir et mer rettferdig bilde av elevenes opplæringsutbytte enn eksamenskarakterene.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grunding standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Fra før av er alle skriftlige eksamener i videregående skole og alle eksamener på ungdomstrinnet avlyst. Nå avlyser regjeringen også alle ikke-skriftlige eleveksamener i videregående skole.

Dette er i tråd med rådene fra fylkeskommunene, som har vært tydelige på at mange fylker ikke vil greie å gjennomføre både eleveksamen og privatisteksamen. De har verken lokaler eller eksamensvakter til å gjøre begge deler parallelt.

– Jeg er veldig glad for at det er bred enighet blant fylkeskommunene om å strekke seg langt for å gjennomføre privatisteksamen. Det viktigste for meg akkurat nå, er at vi får gjennomført privatisteksamen, slik at privatistene ikke havner bakpå i utdanningsløpet, sier Guri Melby.

Når skolene ikke skal bruke tid på eleveksamen, kan lærerne sette alle karakterene siste opplæringsuke.