Ber Guri Melby avlyse vårens eksamener

Skolenes landsforbund ber kunnskapsminister Guri Melby ta avgjørelsen nå, og avlyse vårens eksamener i 10. klasse og videregående skole.

8. januar 2021

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund ber statsråd Guri Melby (V) avlyse vårens eksamener. (Foto: iStock/Illustrasjon)

– Gi lærere og elever forutsigbarhet og tillit. Dropp eksamen og la lærerne få vite at de skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt. Landets lærere kan sette rettferdige standpunktkarakterer ut fra sin kjennskap til elevene, sier forbundsleder Anne Finborud.

Som følge av den ulike smittesituasjonen i fylker og kommuner, er undervisningstilbudet svært ulikt for elevene.

– Å avvikle sentralt gitte eksamener vil ramme elevene urettferdig. Det er åpenbart at elever som er heldige og har unngått sykdom og karantene, stiller mye sterkere til eksamen enn elever som har vært syke, vært i karantene eller som går på skoler med rødt nivå, sier Anne Finborud.

– Sånn skal det ikke være i fellesskolen vår. Det skaper ulikheter. Med unntak av for privatister og fag- og svenneprøver, vil det på ingen måte avkorte elevenes fortsettelse i utdanningsløpet å droppe eksamen. Standpunktkarakterene gir et mer rettferdig bilde av elevenes opplæringsutbytte enn eksamenskarakterene, fortsetter forbundslederen.

Skolenes landsforbund er vel vitende om at regjeringen i desember oppnevnte en ekspertgruppe som skulle sikre en trygg gjennomføring av eksamen våren 2021.

– Vi mener imidlertid at tiden allerede har løpt fra grunnlaget for ekspertgruppens arbeid, fordi smittenivået i samfunnet dessverre er på vei opp. Regjeringen har gitt en nasjonal anbefaling om at alle ungdomsskoler og videregående skoler bør gå til et rødt tiltaksnivå. Skolenes landsforbund gir dette tiltaket vår fulle støtte og ber regjeringen ta konsekvensen av de ulikhetene dette gir i undervisningstilbudet til elevene. Avlys sentralt gitte eksamener nå, sier forbundsleder Anne Finborud.