– Et styringsdokument – ikke en inspirasjon for lærere

Skolenes landsforbund mener at ny generell del av læreplanverket er et styringsdokument – og ikke en inspirasjon for landets lærere.   Fredag 1. september…

4. september 2017

Runar Nørstad

Nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL).

Skolenes landsforbund mener at ny generell del av læreplanverket er et styringsdokument – og ikke en inspirasjon for landets lærere.

 

Fredag 1. september ble ny Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen fastsatt av regjeringen.

Overordna del av læreplanverket utdyper verdigrunnlaget og de overordnede prinsippene for opplæringen – både pedagogisk praksis og samarbeidet mellom hjem og skole.

Generell del av læreplanen ble vedtatt som forskrift på Stortinget i 1993, etter å ha blitt lagt frem av daværende kirke- og undervisningsminister Gudmund Hernes (Ap).

Regjeringen har dermed fjernet siste del av Gudmund Hernes sin reform av skoleverket, da en ny generell del ble godkjent i statsråd på fredag.

 

– Har vært et smykke

Skolenes landsforbund har hele tiden hevdet at det er fullstendig unødvendig å lage en ny overordnet del, ifølge nestleder Terje Moen.

– Skolenes landsforbund har sagt det før og vi sier det gjerne om igjen; Hernes sin generelle del har vært et smykke og noe vi har kunnet lene oss på når det ble stilt spørsmål om vår praksis. Dette dokumentet er et styringsdokument og ikke en inspirasjon for lærere.

– Nå skal det i rettferdighetens navn sies at dokumentet til slutt er mye bedre enn utgangspunktet før høringen, så det viser at Skolenes landsforbund har klart å påvirke prosessen, selv om vi som sagt ikke forstår hensikten, fortsetter Terje Moen.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: – Nåværende generell del er et smykke!
SL: SLs nestleder har blogget om ny generell del 
SL: Bred medlemshøring om ny, generell del
Udir: Generell del av læreplanverket finner du her