– Nåværende generell del er et smykke!

Skolenes landsforbund mener at forslaget til ny generell del av læreplanverket går i feil retning. – I stedet for å revidere dagens utgave, velger…

8. juni 2017

Runar Nørstad

SL er krystallklar på at den gjeldende læreplanen er god nok. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund mener at forslaget til ny generell del av læreplanverket går i feil retning. – I stedet for å revidere dagens utgave, velger regjeringen å lage en ny utgave som er så tørr i språket at den nesten er selvantennelig, sier nestleder Terje Moen.

 

Ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen. Et forslag er utarbeidet av Kunnskapsdepartementet og sendt på høring.

Skolenes landsforbund er i sitt høringssvar krystallklar på at den gjeldende utgaven er god nok, men at den kan moderniseres.

 

– Sikrer bredde i undervisningen

– Den gjeldende utgaven har fortsatt legitimitet i skolen. Den brukes av lærere som et etisk ankerfeste for å forsvare bredde og mangfold i undervisningen, og den bidrar til å få bekreftet kjerneverdiene. Nåværende generell del er et smykke i alle dokumenter som styrer norsk skole, og slik burde den også bli behandlet. Den er utfyllende og velskrevet. Den er gjennomillustrert og fylt opp med gode eksempler. Ja, den er altfor god til å ende opp på historiens skraphaug, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

– I stedet for å revidere dagens utgave, velger regjeringen å lage en ny utgave som er så tørr i språket at den nesten er selvantennelig. Forslag til ny generell del er blottet for visjoner og det er et enkelt instrumentelt dokument, fortsetter han.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

I sitt høringssvar, mener Skolenes landsforbund at det er en bragd i seg selv at generell del har overlevd så lenge gjennom skiftende regjeringer, uten reformer:

«Vi skal være forsiktig med å røre ved kjernen, nemlig at skolen skal utdanne gagns mennesker som skal bygge et samfunn for fremtidige generasjoner. Dette samfunnet må bli like godt og trygt å bo i som for dagens generasjon, uten for store likheter og forskjeller. Dagens generelle del har en utforming som gjør den like gjeldende i dagens skole som for tjue år siden.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SL-nestleder Terje Moen. (Foto: SL)

 

Praktiske ferdigheter

– Skolenes landsforbund tror ikke at dagens dokument har utspilt sin rolle. Til det er den for god.  Men at den trenger en modernisering, det ser også vi. Når man skal endre noe, bør det endres til det bedre. Det har ikke regjeringen klart i sitt forslag til ny læreplan, mener Terje Moen og utdyper:

– Skolenes landsforbund konstaterer nok en gang at praktiske ferdigheter ser ut til å være et avsluttet tema i norsk skole. Det er på tide å utvide de grunnleggende ferdighetene med en sjette ferdighet, nemlig større fokus på praktisk/estetiske fag i skolen. Det «arbeidende mennesket» og «det skapende mennesket» er svært nedtonet i forslaget til ny generell del. Dette gir et inntrykk av et snevert teoretisk kunnskapssyn.

 

Likeverdige språk

Skolenes landsforbund er fornøyd med at det samiske perspektivet er langt bedre ivaretatt i forslaget til ny generell del.

«Også de nasjonale minoritetene har fått sin rettmessige plass: Det blir blant annet tydelig slått fast at norsk og samisk er likeverdige språk, og at den samiske kulturarven også er en del av kulturarven i Norge. Skolen skal støtte elevenes utvikling av egen identitet og legge til rette for at alle kan oppleve at de hører hjemme i skolen og i samfunnet,» skriver Skolenes landsforbund i sitt høringssvar.

 

Relevante lenker
SL: SLs nestleder har blogget om ny generell del 
SL: Bred medlemshøring om ny, generell del
Udir: Generell del av læreplanverket (dagens) finner du her
Regjeringen: Overordnet del – verdier og prinsipper (foreslått) finner du her

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bilder er frigjort under denne lisensen