Bred medlemshøring om ny, generell del

Kunnskapsdepartementet har sendt ut ny, generell del på høring. – SL håper medlemmene engasjerer seg og bidrar med innspill i høringen, sier 1. nestleder…

16. mars 2017

Runar Nørstad

SL-nestleder Terje Moen. (Foto: SL)

Kunnskapsdepartementet har sendt ut ny, generell del på høring. – SL håper medlemmene engasjerer seg og bidrar med innspill i høringen, sier 1. nestleder Terje Moen.

 

Alle fagene i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring skal fornyes i årene som kommer.

Den nye generelle delen av læreplanverket skal gi føringer for denne fornyelsen, og sikre at verdiene fra skolens formålsparagraf også får betydning for fornyelsen av fagene.

 

Oppfordrer til engasjement

Kunnskapsministeren foreslår en ny generell del som beskriver de verdiene og det grunnsynet som skal gjennomsyre alt som skjer i skolen.

– Vi trenger alle et kompass å styre etter. Verdiene skal hjelpe oss å lære, leve og arbeide sammen i en kompleks verden, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Røe Isaksen er opptatt av å lytte til råd og ønsker at så mange som mulig engasjerer seg i høringen. Den utfordringen tar 1. nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen, på alvor. Han håper SLs medlemmer engasjerer seg bredt og avgir gode innspill.

 

Gode intensjoner

– Det vil bli lagt opp til høringer via fylkeslagene og arbeidet vil bli koordinert via forbundskontoret. Vår medlemmer og tillitsvalgte vet hvor skoen trykker. Deres tilbakemeldinger er viktig for at vi skal avgi et høringssvar som er mest mulig i tråd med det som skolen og elevene etterspør. Medlemmene sitter på mye av svaret på hva som bør endres i den nye generelle delen av læreplanverket, og da er det viktig at de bidrar, sier Terje Moen.

Skolenes landsforbund har tidligere vært skeptisk til å endre på innholdet i den generelle delen av læreplanverket.

– SL skal gi innspill slik at vi får en ny generell del som er fremtidsrettet, men som samtidig tar opp i seg de gode intensjonene som dagens læreplan tross alt har, sier Terje Moen.

Han understreker at SL skal delta med åpent sinn i arbeidet med ny, generell del.

Kunnskapsdepartementet foreslår blant annet at «Generell del» skal bytte navn til «Overordnet del – verdier og prinsipper». Høringsfrist er satt til 12. juni.


Kunnskapsdepartementet opprettet i oktober 2016 en blogg om ny generell del av læreplanverket (bloggen er stengt for nye bidrag). Bloggen har vært et sted for meningsutveksling og faglig debatt rundt innholdet i en ny generell del. Innleggene og kommentarene er brukt i utarbeidelsen av høringsutkastet til ny generell del av læreplanen.

Her kan du lese Terje Moens blogginnlegg om ny generell del av læreplanverket:

http://nygenerelldel.regjeringen.no/2016/11/08/til-fremtidig-sorg-eller-glede/

Her kan du lese kunnskapsministerens blogginnlegg om ny generell del av læreplanverket:

http://nygenerelldel.regjeringen.no/2016/10/25/fremtidens-skole-trenger-et-nytt-verdidokument/