Enighet om tre avtaler i Virke-HUK

Første del av forhandlingene i helse-, utdanning- og kulturområdet (HUK) med Virke er ferdig. Partene er enige om en ramme for lønnsoppgjøret på 2,7 prosent, det er et resultat på linje med staten.

21. juni 2021

Runar Nørstad

Forbundssekretær Bodil Gullseth har representert SL i forhandlingene. (Foto: SL)

Det gis et flatt tillegg på 1.500 kroner på alle lønnstrinn, med virkning fra 1. mai.

I tillegg gis et lavlønnstillegg på 4.000 kroner fra lønnstrinn 19 til og med 51. Partene er også enige om et likelønnstillegg fra lønnstrinn 52 til 69. I lønnstrinn 52 gis det 3.800 kroner – beløpet faller med 200 kroner for hvert lønnstrinn opp til lønnstrinn 69.

Det settes av 1,8 prosent til lokale forhandlinger, med virkning fra 1. juli. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021 og tilleggene gis fra 1. juli 2021. 

Tariffområdet Virke-HUK er delt inn i syv tariffavtaler, etter hvilket område virksomheten utfører tjenester i.

Resultatet gjelder landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner (Virke 029), landsoverenskomst for høgskoler (Virke 040) og deler av landsoverenskomst for virksomheter (Virke 050 – resultatet gjelder for dem som har lønn etter §26 – altså sammenlignbar med statlig sektor).

Utdanning og barnehager må vente

Lønnsoppgjøret med KS og Spekter er ikke sluttført, som betyr at det ikke er forhandlet om tariffavtalene i Virke-HUK som korresponderer med deres tariffavtaler. Dette gjelder blant annet landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehager.

Det forhandles parallelt med 33 arbeidstagerorganisasjoner. LO-gruppen (Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Creo, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Skolenes landsforbund), YS-forbund, Unio-forbund, foreninger i Akademikerne og Lederne har forhandlet med Virke.

Forbundssekretær Bodil Gullseth har representert SL i forhandlingene.

Her kan du lese protokollen/se lønnstabellen

Relevante lenker
SL: SL valgte å godta meklingsresultatet i KS-området
SL: Minst 16.500 til alle i Oslo kommune
SL: Ingen LO-streik i staten
SL: Skeptisk til bruk av tvungen lønnsnemnd
SL: SLs vurdering av meklingsforslaget