Minst 16.500 til alle i Oslo kommune

Det er enighet mellom Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som forhandler på vegne LO-forbundene, og Oslo kommune i mellomoppgjøret. Medlemmene er sikret reallønnsvekst.

27. mai 2021

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Alle er sikret et kronetillegg på minimum 16.500 koner per år med virkningsdato fra 1. mai 2021.

Ansatte som har lønnstrinn 32 eller høyere får dermed et tillegg på 3,45 prosent, opplyser Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

– Meklingsresultatet betyr at våre medlemmer som jobber i Oslo kommune får reallønnsvekst, vi har sikret likelønn og vi har ivaretatt de med høyere utdanning. Vi unngikk også at det blir satt av penger til lokale forhandlinger, sier Roger Vinje.

Forhandlingssammenslutningene YS-Kommune og Akademikerne har i likhet med KAH tilsluttet seg løsningen, skriver Fagforbundet Oslo på sin hjemmeside. Unio valgte å avslutte meklingen uten å være med på meklingsløsningen, og er dermed eneste sammenslutning som går ut i streik.

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) representerer 18.000 arbeidstakere i Oslo kommune, og består av LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen, Creo og Skolenes landsforbund. KAH er den største forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune.

Relevante lenker
SL: SL valgte å godta meklingsresultatet i KS-området
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune