Brudd i forhandlingene i Oslo kommune

Partene i Oslo kommune kom ikke til enighet i årets mellomoppgjør. – Vi kan ikke takke ja til et tilbud som medfører reallønnsnedgang for våre medlemmer, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

30. april 2021

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) valgte fredag å bryte årets tarifforhandlinger med Oslo kommune.

– Det var ikke mulig å komme til enighet. For oss var det rett og slett uakseptabelt med en ramme som gjør at våre medlemmer blir hengende etter resten av samfunnet, sier Fagforbundet Oslos leder Roger Dehlin, som fremholder at tilbudet fra arbeidsgiver ville betydd en nedgang i kjøpekraften for kommuneansatte.

– Oslo kommune imøtekom ikke vårt krav om økt kjøpekraft for våre medlemmer. Vi fant derfor ikke noe grunnlag for å gå videre i forhandlingene, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

Bruddet betyr at oppgjøret går til mekling hos Riksmekleren. Alle KAHs krav vil overføres til mekling. Meklingsfristen er satt til midnatt 26. mai.

KAH består av de fire LO-forbundene Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur, og er den største forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune.

Relevante lenker
SL: Oslo: Krever at kjøpekraften opprettholdes
SL: Brudd i kommuneoppgjøret
SL: Brudd i statsoppgjøret – for knuslete tilbud