Brudd i statsoppgjøret – for knuslete tilbud

LO Stat har brutt forhandlingene med staten i årets mellomoppgjør, fordi tilbudet er for knuslete og har en svært dårlig fordelingsprofil, ifølge LO Stat-lederen. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor.

29. april 2021

Runar Nørstad

Egil André Aas, leder i LO Stat. (Foto: LO Stat)

– Statens tilbud hadde en fordelingsprofil som ikke ville gjøre noe med ulikhetene opparbeidet gjennom år. Det kunne vi rett og slett ikke akseptere, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.

Forhandlingsbruddet torsdag ettermiddag må staten ta på seg ansvaret for, mener Aas.

– Vi var villig til å finne en god løsning. Staten vil åpenbart til Riksmekleren i år også. Og da får vi ta turen dit, sier Aas.

Da forhandlingene ble innledet uttalte LO Stat-lederen at det er på høy tid at regjeringen og staten som arbeidsgiver gjør festtalene sine om til handling.

– De siste årene har forskjellene mellom de høyest lønte og de lavest lønte i staten økt. Tilbudet fra staten vil ikke endre vesentlig på det, sier Egil André Aas.

Ønsker rettferdig fordeling

Han mener at statens tilbud, tross noen innrømmelser på viktige områder, er for knuslete og har en svært dårlig fordelingsprofil.

– Statens ønske er at det meste av lønnsmassen skal forhandles om lokalt. All erfaring viser at dette gir større ulikhet. Noen få får solid uttelling på bekostning av de som allerede tjener minst. Det er gjennom store sentrale tillegg vi kan sørge for en rettferdig fordeling. Vårt krav var derfor et kronetillegg til alle. Det kommer vi til å kjempe videre for i mekling, sier Egil André Aas.

Mindrelønnsutvikling

Lederen i LO Stat påpeker at statstilsatte i 2020 hadde en mindrelønnsutvikling på nesten en halv prosent sammenlignet med industrien (frontfaget).

– Det mener vi må tas hensyn til i årets oppgjør. Frontfagsmodellen, der konkurranseutsatt industri legger malen for andre oppgjør, har tjent landet godt, og vi forsvarer den. Men det er en feilslutning at den er til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutvikling, sier Egil André Aas.

Meklingen innledes 5. mai, og har utløp 26. mai ved midnatt.

2. nestleder Chris Gøran Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingene.

LO Stat har i overkant av 40.000 medlemmer i staten.

Relevante lenker
SL: LO Stat krever reallønnsvekst for medlemmene