LO Stat krever reallønnsvekst for medlemmene

– Nå er det på høy tid at regjeringen gjør festtalene sine om til handling. Mange statstilsatte har opplevd reallønnsnedgang de siste årene, mener LO Stat.

26. april 2021

Runar Nørstad

BILDETEKST: 2. nestleder Chris Gøran Holstad, representerer Skolenes landsforbund i forhandlingene med staten. (Foto: SL)

Mellomoppgjøret i staten ble innledet mandag 26. april klokken 10.00.

Kravet er at det gis et generelt kronetillegg på hovedlønnstabellen der det spesielt legges vekt på lavlønte og utjevning av lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Rettferdig likelønnsprofil

– Forskjellen mellom de høyest lønte og de med lavest lønn har økt. Det er ikke mer ulikhet vi trenger. Derfor har vi en klar forventning i dette mellomoppgjøret om at staten som arbeidsgiver tar et helhetlig ansvar for alle sine ansatte, og ikke bare noen av dem, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

LO Stat mener at en fordelingsprofil som ivaretar alle medlemmer sikres best ved å gi sentrale kronetillegg med en ansvarlig sosial profil.

– Det er på den måten vi får bukt med ulikhet i tariffoppgjørene. Det er slik vi sikrer et løft for alle og en rettferdig likelønnsprofil. 

– Sosial profil på resultatet

Egil André Aas sier at LO Stat slutter opp om frontfagsmodellen som innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler først, og at resultatet danner en norm som etterfølgende tariffområder følger.

– Frontfagsmodellen har tjent landet godt, og vi er helhjertede forsvarere av den. Men den er imidlertid ikke til hinder for at det kan gis kompensasjon til grupper eller sektorer som har blitt hengende etter i lønnsutvikling. Staten har i 2020 hatt en mindrelønnsutvikling sammenlignet med frontfaget. Det må hensyntas i årets oppgjør, sier Aas.

– Vi må ta i bruk verktøyet som ligger i frontfagsmodellen og prioritere offentlig sektor som har hatt en mindrelønnsutvikling i forhold til privat sektor i fjor, sier 2. nestleder Chris Gøran Holstad.

– Derfor krever vi reallønnsvekst for våre medlemmer i LO Stat, samtidig som vi vil gi rom for en sosial profil på resultatet, forsetter han.

Holstad representerer Skolenes landsforbund i forhandlingene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LO Stat-leder Egil André Aas. (Foto: SL/Arkiv)

Krevende arbeidssituasjon i pandemien

LO Stat-leder Egil André Aas peker også på at arbeidsbelastningen for statsansatte har økt betydelig under koronapandemien. Dette vises blant annet gjennom markant økt overtidsbruk, behov for utvidede turnus- og vaktordninger og behov for sentrale utvidelser av rammene for fleksitid.

– Mange har stått i frontlinjen med fare for egen helse og sikkerhet. Samtidig har de som jobber hjemmefra opplevd at skillet mellom arbeidstid og fritid er utvisket. De statsansatte har stått i en krevende arbeidssituasjon og pandemien har for alvor vist betydningen av velfungerende statlige virksomheter og offentlige tjenester. Det bør også gjenspeile seg i lønna til de statstilsatte, konstaterer Egil André Aas.

Partene i staten har frist til midnatt 30. april med å komme til enighet. Lykkes ikke det, går oppgjøret til mekling.

LO Stat krav 1 (PDF)
Unio krav 1 (PDF)
Akademikerne krav 1 (PDF)
YS krav 1 (PDF)
Staten tilbud 1 (PDF)

Relevante lenker
SL: – Våre medlemmer skal ha økt kjøpekraft
SL: Oslo: Krever at kjøpekraften opprettholdes