Oslo: Krever at kjøpekraften opprettholdes

Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang. – Kjøpekraften skal opprettholdes, krever Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) som Skolenes landsforbund er en del av.

23. april 2021

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes Landsforbund. (Foto: SL)

Fredag 23. april klokken ti gikk startskuddet for lønnsoppgjøret i hovedstaden, med overlevering av krav fra arbeidstakersiden. Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) forhandler på vegne av Skolenes landsforbund, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

KAHs leder Per Egil Johansen og Roger Dehlin, begge fra Fagforbundet, leder forhandlingene på vegne av LO-organiserte i Oslo kommune.

– Det viktigste kravet at ansatte i Oslo kommune får en lønnsutvikling på linje med frontfaget i 2021. I tillegg må det kompenseres for at det i 2020 var en dårligere lønnsutvikling i Oslo kommune enn i samfunnet ellers. En slik kompensasjon er helt nødvendig for at våre medlemmer ikke skal bli hengende etter resten av samfunnet. Dette er innenfor frontfagets prinsipper, og vil derfor ikke være noe brudd med frontfagsmodellen, sier Roger Dehlin til eget nettsted.

KAH krever at lønnstillegget som gis i år skal være et likt kronetillegg for alle ansatte. Videre vil sammenslutningen kjempe for at alle kronesatser i overenskomsten reguleres i tråd med prisveksten.

– Vi ønsker at oppgjøret i sin helhet foregår gjennom sentrale forhandlinger. Det er med på å hindre økende lønnsforskjeller mellom grupper og mellom kvinner og menn. Derfor har vi inne et krav om at det ikke skal avsattes midler til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer, sier Roger Dehlin.

– Et viktig signal fra kommunen er at lokale forhandlinger ikke er tatt med i kommunens krav 1, og dermed signaliseres det at lokale forhandlinger ikke vil være på agendaen i årets oppgjør, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

Partene har frist fram til midnatt natt til 1. mai for å komme til enighet. Om partene ikke blir enige, vil oppgjøret gå til mekling.

Se KAHs første kravdokument her

Relevante lenker
SL: – Våre medlemmer skal ha økt kjøpekraft
SL: Har vi riktige opplysninger om deg?