Har vi riktige opplysninger om deg?

Sjelden har vi følt på et så stort konfliktnivå i forbindelse med forhandlinger. Forbundet vil derfor gå i gang med utarbeiding av konfliktberedskap i tilfelle det kommer til brudd. Logg deg inn og sjekk om vi har riktige opplysninger om deg!

21. april 2021

Runar Nørstad

Mellomoppgjøret i KS, Staten og Oslo står for døren. De første kravdokumentene (KS) overleveres 21.04.21. Oppgjøret i Oslo kommune starter 23. april og staten starter 26. april. Frist for å komme til enighet i både kommunene og staten er 30. april. Forhandlingene i HUK Virke skjer 21.- og 22. juni.

Nå må dere medlemmer gjøre en viktig ryddejobb på «Min side» på hjemmesiden til Skolenes landsforbund (øverst til høyre). Vi må være sikre på at vi har de riktige opplysningene i registeret vårt.

Vi ber derfor alle om å logge seg inn på «Min side». Der sjekker du at følgende punkter er riktige:

  • arbeidssted og -adresse
  • stillingsprosent
  • stillingskode
  • privat epostadresse
  • mobilnummer, i tilfelle varsling på SMS

For å logge deg inn, trenger du medlemsnummer, uten 95, (brukernavn) og passord (SLXXXX = ditt postnummer). Eksempel på passord: SL9001

Hvorfor er dette viktig nå?

Når vi skal sette opp konfliktberedskapen, vil vi nødig ta ut medlemmer på feil arbeidssted. Stillingsprosenter og stillingskoder vil være viktige med tanke på utbetaling av streikebidrag. Om vi har opplysningene mest mulig korrekt fra første stund, sparer vi både dere og oss for mye frustrasjon og ekstraarbeid når/om det braker løs.

De tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommuner må skaffe en oversikt over eventuelle permisjoner og etter hvert også eventuelle sykmeldinger.

Start det viktige forarbeidet og ryddearbeidet som må gjøres!

Opplysninger som kan deles fra mellomoppgjørene vil legges ut på forbundets hjemmeside og i sosiale medier (Facebook/Twitter).

PS! Har du problemer med innlogging eller hvordan du legger inn/oppdaterer opplysninger, er det bare å kontakte forbundskontoret. Send en epost eller slå på tråden: skolenes@skolenes.no/993 56 060.

Relevante lenker
SL: Derfor er det tyst fra «vårens vakreste eventyr»
SL: – Hele Oslo-laget skal ha et godt lønnsoppgjør
SL: LO Stat vil løfte alle i tariffoppgjøret
SL: Krever økt kjøpekraft for alle medlemmer (KS-området)