– Våre medlemmer skal ha økt kjøpekraft

Skolenes landsforbund vil presse på for at de kommuneansatte skal få økt kjøpekraft, det vil si en lønnsvekst over 2,8 prosent. Forbundsleder Anne Finborud beklager at KS vil legge ut penger til lokale forhandlinger.

21. april 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

LO, YS og NHO er blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent (frontfaget). Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.

Onsdag 21. april gikk startskuddet for lønnsoppgjøret i kommunesektoren.

Nestleder i LO Kommune, Odd-Haldgeir Larsen, presenterte LOs krav til kommuneoppgjøret for KS. Han understreker at et lønnsløft må omfatte alle ansatte i kommunene, og at økt kjøpekraft må sikres.

– Det er alle de ansatte i mange yrkesgrupper som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor er det ikke bare noen yrkesgrupper, men hele laget av kommunalt ansatte, som nå må få sikret kjøpekraften. Vi må få gjort noe med mindrelønnsutviklingen vi hadde i fjor, sier Larsen.

– Vil skape mye uro om ulikheten består

Forbundsleder Anne Finborud understreker at også Skolenes landsforbund har gått inn i forhandlingene med et krav om økt kjøpekraft for medlemmene. Hun mener at skeivheten fra tidligere må rettes opp.

– Det er veldig uklokt etter koronaåret, som har rammet oss alle på forskjellig vis, at offentlig sektor ble liggende såpass langt under frontfaget som vi gjorde. Det bør vi rette opp.

Anne Finborud viser til at industrien i gjennomsnitt hadde en lønnsvekst i 2020 på 2,2 prosent mens ansatte i kommunen hadde en gjennomsnittlig lønnsvekst på 1,7 prosent.

– Vi mener det er rettmessig at hele kommunesektoren får høyere resultat enn frontfaget. Det vil skape mye uro om ulikheten fra i høst består i år. Økt kjøpekraft skal gjelde alle kommuneansatte, understreker Anne Finborud.

Beklager lokale forhandlinger

Forbundslederen er skuffet over at KS mener det er rom for å avsette en pott til lokale lønnsforhandlinger i årets mellomoppgjør. Anne Finborud mener dette er særdeles uklokt.

– Vi beklager at KS vil legge ut penger til lokale forhandlinger i en koronapandemi der hele Kommune-Norge har bidratt ekstra. Dette vil bidra til å sette de ansatte opp mot hverandre, noe vi advarer sterkt mot. Tillitsvalgte i Skolenes landsforbund understreker at lokale forhandlinger er et tidssluk, og det skaper splid og mistillit ute på arbeidsplassene.

– For å forebygge et unødvendig uromoment i den spesielle tiden vi er inne i, med mange følelser i sving, må alle pengene tas ut sentralt. Skolenes landsforbund ønsker sentral lønnsdannelse, med kollektive avtaler. Ja, det bør ligge en helhetstenking bak for å styrke hele offentlig sektor – ikke bare deler av den, fortsetter Anne Finborud.

Fristen går ut ved midnatt 30. april

Partene i kommuneoppgjøret har frist til midnatt 30. april med å komme til enighet. Lykkes ikke det, går oppgjøret til mekling. Datoen for mekling er 25.- og 26. mai.

Skolenes landsforbund er med i forhandlingssammenslutningen LO kommune, sammen med Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Fakta om lønnsoppgjøret i offentlig sektor

  • LO, YS og NHO er blitt enige om en ramme for årets tariffoppgjør på 2,7 prosent. Ettersom anslått prisvekst er 2,8 prosent, utgjør dette en svak reallønnsnedgang.
  • Onsdag 21. april starter lønnsoppgjøret i kommunesektoren (minus Oslo). De fire fagforbundene Unio, LO kommune, YS Kommune og Akademikerne skal forhandle med kommunesektorens organisasjon KS.
  • Kommuneoppgjøret er det største oppgjøret og omfatter om lag 435.000 ansatte i kommunene og fylkene.
  • Fredag 23. april er oppstart for forhandlingene i Oslo kommune, som er et eget tariffområde med drøyt 43.000 ansatte.
  • Mandag 26. april starter lønnsforhandlingene i staten. Oppgjøret omfatter nærmere 170.000 statsansatte.

LO kommune krav 1
Unio kommune krav 1
YS kommune krav 1
Akademikerne kommune krav 1
KS tilbud 1

Relevante lenker
SL: Har vi riktige opplysninger om deg? 
SL: Krever økt kjøpekraft for alle kommuneansatte