– Vi trenger en sterk offentlig sektor

Det er brudd i kommuneoppgjøret. – Det er trist at partene ikke kan finne en felles vei til hvordan vi kan styrke offentlig sektor, sier en skuffet forbundsleder Anne Finborud.

30. april 2021

Runar Nørstad

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund, er skuffet over at det ble brudd i kommuneoppgjøret. (Foto: SL)

Avstanden mellom partene i kommuneoppgjøret ble for stor, og forhandlingene endte med brudd fredag ettermiddag.

Oppgjøret går nå til mekling og dermed er det fare for streik i Kommune-Norge.

Skolenes landsforbund er med i forhandlingssammenslutningen LO Kommune.

Åpenbart grunnlag for brudd

LO Kommune gikk inn i forhandlingene med et krav om at fjorårets mindrelønnsutvikling skulle kompenseres for alle i kommunesektoren. Dette står vi fast ved, understreker forbundslederen i Skolenes landsforbund.

– KS har ikke vist noe tegn på bevegelse på ramma, og det er et åpenbart grunnlag for brudd. Vår begrunnelse for brudd ligger også i den store potten KS ønsker til lokale forhandlinger. Våre medlemmer har mer enn nok å bruke tiden på når koronatiden er over, og lokale forhandlinger er et tidsluk som vil svekke oppbyggingen av Skole-Norge.

– Dessuten ønsker Skolenes landsforbund at alle tillegg skal tas ut i de sentrale- og kollektive avtalene, og våre medlemmer erfarer at lokale forhandlinger fører til splid i arbeidsmiljøet, presiserer Anne Finborud.

– Ingen vei utenom et brudd

– LO Kommune stilte rimelige krav som i tråd med frontfaget, men som også fanget opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Hun viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Denne mindrelønnsveksten ble tatt inn i LO Kommunes krav.

– Det er alle ansatte i alle yrkesgrupper, som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor må alle ansatte i kommunene få en god lønnsutvikling, sier Mette Nord.

Les også: KS leverte et tilbud tilsvarende frontfagsramma på 2,7 prosent (ks.no)

Klausul om lønnsregulering

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap og det som ble avtalt i fjorårets kommuneoppgjør, nemlig en klausul om lønnsregulering for andre avtaleår.

KS har heller ikke innfridd krav for å sikre likelønn og lavlønn i tilstrekkelig grad.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

LO Kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene:

  • Fagforbundet
  • Fellesorganisasjonen (FO)
  • EL og IT Forbundet, Creo – forbundet for kunst og kultur
  • Skolenes landsforbund
  • Norsk Sjøoffisersforbund
  • Fellesforbundet

LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

Meklingen mellom LO Kommune og KS starter 5. mai, fristen for å bli enig er 26. mai. Lykkes ikke det, blir det storstreik.

YS Kommune, Akademikerne og Unio, som også er en del av kommuneoppgjøret, har i likhet med LO brutt forhandlingene i dag, fredag.

Relevante lenker
SL: – Våre medlemmer skal ha økt kjøpekraft
SL: Brudd i statsoppgjøret – for knuslete tilbud