SL valgte å godta meklingsresultatet

LO Kommune og Skolenes landsforbund har sagt ja til lønnsoppgjøret. – Dette har vært en utrolig utfordrende mekling i en krevende tid, der kampen har stått på å presse opp ramma. Vi kom ikke i mål med en ramme slik SL hadde ønsket. Vi oppnådde imidlertid en svak kjøpekraftforbedring for medlemmene på tross av at vi ikke klarte å ta inn mer av mindrelønnsutviklingen, sier forbundsleder Anne Finborud.

27. mai 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud. (Foto: SL)

Meklingsresultatet ble klart etter mekling nesten 6 timer på overtid, tidlig torsdag morgen.

Når Skolenes landsforbund likevel valgte å si ja til meklingsresultatet, med knappest mulig flertall etter vanskelige diskusjoner i forhandlingsutvalget, er det fordi vi ville ha stått alene om å si nei i LO Kommune og dermed kunne ikke en streik ha startet før om 14 dager, forklarer forbundslederen.

– Når flertallet i LO kommune, flertallet i Akademikerne og YS aksepterer et meklingsresultat, viser erfaring at det er lite materielt å hente ved å streike, fortsetter Finborud.

LO Kommune har også sikret seg en reforhandlingsklausul som sier følgende: «Dersom andre organisasjoner i forhandlinger, mekling eller nemndsbehandling oppnår bedre resultat enn det som følger av denne protokoll, forbeholdes retten til å kreve opptatt nye forhandlinger.»

Skolenes landsforbund har forståelse for at medlemmene er i en vanskelig situasjon nå når flere av kollegaene streiker. Forbundsleder Anne Finborud understreker at forbundet vil forklare grunnlaget for vårt ja i mellomoppgjøret overfor medlemmene.

–  Forbundet er tilfreds med den sosiale profilen i fordelingen av pengene på lønnsstigene, sier Anne Finborud.

Sentrale tillegg per 1. mai 2021

En prosent av meklingsresultatet er satt av til lokale forhandlinger per 1. oktober 2021, og ramma for oppgjøret ble til sammen 2,82 prosent. Forventet prisvekst er på 2,8 prosent.

– Det blir viktig for SLs tillitsvalgte å sørge for at potten til lokale forhandlinger kommer alle til del, sier forbundsleder Anne Finborud.

De lokale forhandlingene skal gjennomføres innen 15. oktober.

Her kan du lese protokollen

Om LO Kommune

LO Kommune representerer 190.000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.