Skeptisk til bruk av tvungen lønnsnemnd

Skolenes landsforbund er skeptisk til bruk av tvungen lønnsnemnd generelt. Streik er et lovlig kampmiddel og bør ikke begrenset av tvungen lønnsnemnd.

7. juni 2021

Runar Nørstad

– Det er alltid beklagelig når arbeidstakernes demokratiske rettigheter trues. Vi har ikke tilstrekkelig innsikt i den konkrete situasjonen i Unio-streiken, men det kan fremstå som avgjørelsen er tatt på et tynt grunnlag, sier forbundsleder Anne Finborud.

Les også: Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Unio og KS (regjeringen.no)

Relevante lenker
SL: SLs vurdering av meklingsforslaget

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen