Ingen LO-streik i staten

Det blir ingen streik for LO Stat-forbundenes medlemmer i staten etter at partene ble enige hos Riksmekleren torsdag ettermiddag.

27. mai 2021

Runar Nørstad

Egil André Aas, leder i LO Stat. (Foto: SL)

– Vi er fornøyde med å ha kommet i mål med et godt resultat for våre medlemmer uten å måtte streike mens landet er midt i en pandemi, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Lavlønn, likelønn og ellers god fordelingsprofil var viktige punkter i LO Stats krav. Og her fikk man resultater som kommer den store bredden av medlemmer til gode.

Det var et enstemmig forhandlingsutvalg som sa ja til tilbudet fra staten, etter det som har vært en krevende mekling for alle parter. Partene hadde da sittet sammen i godt over ett døgn sammenhengende. 

– Det vil alltid være slik at vi kunne ønsket oss en løsning som ligger enda tettere opp til inngangskravet vårt, men forhandling og mekling er nå en gang litt gi og ta. Men totalen i dette meklingsresultatet er noe vi har grunn til å være tilfreds med, sier Aas.

Med en ramme på 2,7 prosent ligger oppgjøret på linje med frontfaget. Men for LO Stat har fordelingen av lønnsmidlene vært like viktig som størrelsen på ramma.

Det generelle tillegget, som går til alle er en kombinasjon av prosent- og kronetillegg, der kronetillegget alene utgjør 1.500 kroner.

Et eget lavlønnstillegg på 4.000 kroner til statsansatte som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (inntil lønnstrinn 50) er med på å gi oppgjøret en klar lavlønnsprofil.

– For oss er det en seier at vi har klart å gi de lavlønte et løft. Like viktig er det at staten tar innover seg at de har en utfordring på dette området. Det blir ikke siste gang dette er tema i et lønnsoppgjør, det kan jeg love her og nå, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Et likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3.800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69) vil gi god likelønnseffekt.

– Vi skal heller ikke glemme at statens utgangspunkt var at det meste av lønnsmassen skulle forhandles lokalt, noe som utfra tidligere erfaringer bare vil skape mer ulikhet. En viktig jobb for oss var å få til en bedre vekting. Det endte med en 50/50-fordeling. Det er ikke ideelt, men samlet gir alle disse elementene et resultat som gir våre medlemmer god uttelling, sier Aas.

2. nestleder Chris Gøran Holstad har representert Skolenes landsforbund i forhandlingene.

FAKTA: Hovedtrekkene i resultatet

  • 1.500 kroner flatt til alle lønnstrinn
  • 0,9 prosent i generelt tillegg til alle lønnstrinn
  • 4.000 kroner i lavlønnstillegg til alle fra lønnstrinn 19 til 50
  • Et nedadstigende likelønnstillegg til kvinnedominerte lønnstrinn (fra 3.800 kroner i lønnstrinn 51 til 200 kroner i lønnstrinn 69)
  • 50 prosent av disponible midler avsettes til lokale forhandlinger

Relevante lenker
SL: SL valgte å godta meklingsresultatet i KS-området
SL: Minst 16.500 til alle i Oslo kommune
SL: Brudd i statsoppgjøret – for knuslete tilbud