Delta i uravstemningen om tariffoppgjøret

Skolenes landsforbunds medlemmer i kommunesektoren og Oslo kommune oppfordres til å stemme ja til forslaget om ny tariffavtale. Fristen for å delta i uravstemningen…

28. mai 2018

Runar Nørstad

Kommuneoppgjøret

Skolenes landsforbunds medlemmer i kommunesektoren og Oslo kommune oppfordres til å stemme ja til forslaget om ny tariffavtale. Fristen for å delta i uravstemningen er 1. juni.  

 

Uravstemningen er i gang, og SLs yrkesaktive medlemmer i KS-området og Oslo kommune har fått invitasjon til å delta i avstemningen via SMS/e-post.

Har du ikke fått invitasjon til å delta i avstemningen, kontakt nestleder Terje Moen (tam@skolenes.no).

PS! Frist for å delta i uravstemningen er fredag 1. juni kl. 16.00.

Ved uravstemning får medlemmene i et tariffområde anledning til å si ja eller nei til det anbefalte forhandlingsresultatet. Du stemmer ja om du aksepterer resultatet. Du stemmer nei om du vil at det skal mekles og vi eventuelt skal gå ut i streik.

 

KS-området

Et enstemmig forbundsstyre anbefaler medlemmene å stemme ja til forslaget til tariffavtale i KS-området.

Den økonomiske ramma utgjør i snitt 2,8 % av lønnspotten og er i tråd med frontfaget.

Avtalen vil sikre kjøpekraften for alle og verdsette kompetanse.

For 2018 ble det avtalt et tillegg på minst fem tusen og med en profil som gir flere grupper uttelling for kompetanse. Oppgjøret får virkning fra 1. mai 2018.

Forbundsstyret er spesielt tilfreds med å få ha gjennomslag for at det ikke skal settes av en eneste krone til lokale forhandlinger i årets oppgjør.

 

Oslo kommune

Resultatet av forhandlingene med Oslo kommune, gir Skolenes landsforbund sine medlemmer et tillegg på minst 1,75 %, minimum 7.700 kroner, med virkning fra 1. mai 2018.

Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde.

Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (MFO) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

 

Relevante lenker:
SL: Gjennomslag for SL i kommuneoppgjøret
SL: Enighet i Oslo kommune
SL: Løsning i statsoppgjøret
SL: Ni av ti i LO stemte ja til ny pensjonsordning