– Vil ikke fortelle alt vi vet

– Fortsatt er det slik at svært lite av det vi vet eller har hørt, vil vi snakke om her i dag. Det vil…

22. mai 2018

Runar Nørstad

Ytringsfrihet. Høring.

– Fortsatt er det slik at svært lite av det vi vet eller har hørt, vil vi snakke om her i dag. Det vil kunne skape problemer for andre enn oss selv i systemet vi fortsatt jobber i, sa Ellen Møller, nestleder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund, i den åpne høringen om ytringsfrihet i Osloskolen tirsdag.

 

Den såkalte Malkenes-saken har allerede ført til et seminar om ytringskulturen i Osloskolen, hvor det kom fram at skolebyråden forlanger endringer i Utdanningsetaten, som får kritikk for at det har spredd seg en fryktkultur blant ansatte. Allerede dagen etter, 15. mai, inviterte etaten lærerorganisasjonene til samtale, hvor det ble innledet en positiv dialog fra alle involverte rundt eleven.

Tirsdag ble det avholdt åpen høring i bystyresalen i Oslo rådhus etter initiativ fra bystyrerepresentant Eivor Evenrud i Rødt.

Leder Roger Vinje og nestleder Ellen Møller representerte Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund i høringen. Skolenes landsforbund er sterkt kritisk til ytringskulturen i Osloskolen.

 

Åpenhetskultur?

I dagens Osloskole finner vi dessverre flere eksempler på at ytringsfriheten ikke fungerer slik den skal, sa Roger Vinje i høringen.

– Fortsatt er det slik at svært lite av det vi vet eller har hørt, vil vi snakke om her i dag. Det vil kunne skape problemer for andre enn oss selv i systemet vi fortsatt jobber i. Grunnen til dette er at Osloskolen, på systemnivå, er bygget opp rundt prinsippene til en konkurranseutsatt bedrift. I en slik setting er omdømmebygging svært viktig. Implisitt innebærer det at problemer ikke skal komme ut i offentligheten – da enhver skole skal fremstå som en av landets beste.

Roger Vinje brukte også tid på at Oslo kommune faktisk har et etisk reglement for å ivareta ytringsfriheten i Osloskolen, men at reglementet ikke kommuniseres ut til de ansatte.

– Vi har allerede et etisk reglement som oppfordrer til at ansatte uttaler seg om egen virksomhet, deltar i samfunnsdebatter og påpeker kritikkverdige forhold. Reglementet viser også hvordan ansatte skal varsle. Problemet er at dette ikke blir kommunisert ut til kommunens ansatte. Hvorfor dette ikke blir gjennomført, kan man jo bare spekulere i, sa Vinje.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høring om ytringsfrihet i Oslo kommune, i Oslo rådhus, fra venstre: Aina Skjefstad Andersen, leder i Udf Oslo, Trond Nilsen, leder i Skolelederforbundet Oslo, Vidar Evje, nestleder i Fagforbundet Oslo, Ellen Møller, nestleder i SL Oslo og Roger Vinje, leder i SL Oslo. (Foto: SL)

 

Kritiserte omstridt straffemetode

Fylkeslederen i Oslo krevde også at Oslo kommune fjerner straffemetoden tjenstlig tilrettevisning som Ulsrud-rektor David Dunlop har gitt lærer Simon Malkenes.

– Tjenstlig tilrettevisning er et eksempel på en advarsel i Osloskolen som er lokalt bestemt og som ikke har klagerett eller tidsperspektiv. Manglende tidsperspektiv gjør at det kan føles verre enn å få en tjenestepåtale. Nettopp derfor krever vi i Skolenes landsforbund at den blir fjernet fra Oslo kommunes personalhåndbok. Denne advarselen er ikke å se i arbeidsmiljøloven, og vi ser den heller ingen andre steder. Tillitsbasert dialog med mennesket i sentrum er et bedre alternativ, sa Roger Vinje.

 

– Vel bevart hemmelighet

Også Ellen Møller, nestleder i Skolenes landsforbund Oslo Fylkeslag, rettet knallhard kritikk mot ytringskulturen i Osloskolen:

– Ytringsfrihet i Osloskolen har vært en vel bevart hemmelighet. Det er svært vanskelig å vite hvordan man skal få hull på en byll som dette. En langvarig tvangstrøye blir en vane og en daglig begrensning for alle som har den på.

Ellen Møller har jobbet 25 år i Osloskolen, på Etterstad videregående skole, noe hun kom inn på i høringen:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Høring om ytringsfrihet i Oslo kommune, i Oslo rådhus, fra venstre: Aina Skjefstad Andersen, leder i Udf Oslo, Trond Nilsen, leder i Skolelederforbundet Oslo, Vidar Evje, nestleder i Fagforbundet Oslo, Ellen Møller, nestleder i SL Oslo og Roger Vinje, leder i SL Oslo. (Foto: SL)

 

– Direkte motarbeidet

– Sammen med en fantastisk gjeng dyktige og utholdende lærere, har vi kjempet for å holde liv i Etterstad som elevene kaller en skikkelig yrkesskole. I Osloskolen har vi opplevd å jobbe i mye motvind. Vår kompetanse og våre synspunkter har stort sett blitt ignorert eller direkte motarbeidet. Ved hjelp av politiske allianser og stor støtte fra Utdanningsforbudet og Skolenes landsforbund har vi likevel delvis lykkes med å holde skolen oppe. Men som alle andre har vi vært fanget i omdømmebyggingsfengslet.

– Jeg har vært den første til å argumentere mot å «skite i eget reir» hver gang elever eller lærere har snakket om å kontakte media på grunn av kritikkverdig forhold eller behandling. Det har kanskje vært feigt og feil.

– Simon Malkenes har valgt en annen strategi. Til de som stiller spørsmålstegn med hvorvidt innholdet i hans budskap stemmer, så viser jo den massive lærerstøtten han har fått, at han har klart å synliggjøre for offentligheten, det mange av oss andre har unngått å gjøre, sa Ellen Møller som avsluttet med disse ordene:

– Uenighet og åpen debatt er utgangspunkt for all utvikling. Samarbeid og konflikt er to sider av samme sak, og et mantra på vår avdeling er: Nå har vi en konflikt, ergo samarbeider vi. Vi håper tiden er inne for åpenhet og trygghet for alle i Osloskolen.

Ellen Møller har doktorgrad i yrkespedagogikk og mottok i 2013 LOs likestillingspris.

 

Relevante lenker:
SL: Reprimanden til Malkenes må trekkes tilbake
SL: Ytringsfriheten i fare
SL: Ytringsfriheten i skolen

 

Skolenes landsforbund på Facebook!