Reprimanden til Malkenes må trekkes tilbake

DEBATT: Ulsrud-rektor David Dunlop har gitt lærer Simon Malkenes en såkalt tjenstlig tilrettevisning. Den vil ligge i mappen hans resten av hans karrière.  …

22. mai 2018

Runar Nørstad

Simon Malkenes tok i 2014 et flengende systemkritisk oppgjør med den nyliberale Osloskolen. (Foto: SL)

DEBATT: Ulsrud-rektor David Dunlop har gitt lærer Simon Malkenes en såkalt tjenstlig tilrettevisning. Den vil ligge i mappen hans resten av hans karrière.

 

Leserinnlegg signert forbundsleder Anne Finborud. Innlegget står også på trykk i Aftenposten.

 

Andre sanksjonsformer slettes etter en periode, men ikke tilrettevisninger. Det er en sanksjon som ikke kan ankes eller påklages.

Skolenes landsforbund krever at Oslo kommune snarest fjerner denne straffemetoden eller oppretter formell klageadgang for ansatte som ilegges reprimander.

 

Trussel mot ytringsfriheten

Tjenstlig tilrettevisning er en trussel mot ytringsfriheten.

Anne Finborud.

Jurist Anine Kierulf mener reprimanden er et ulovlig inngrep i Malkenes’ ytringsfrihet. Vi er enige: Det er totalt uakseptabelt at en lærer får en reprimande for å bruke sin grunnlovsgitte ytringsfrihet.

Blir reprimanden stående er konsekvensen at ingen lærere, eller andre offentlig ansatte, vil våge å ytre seg i det offentlige rom.

Skolen skal fremme demokrati. Ytringsfriheten er den mest sentrale verdien i et demokrati. Uten reell ytringsfrihet har vi ikke et ekte demokrati. Så viktig anser vi denne saken å være, den handler om vårt demokrati.

Derfor må reprimanden trekkes tilbake. I tillegg må Malkenes få en offentlig beklagelse fra Dunlop.

 

Skolebyråden må gripe inn

Hvis Dunlop ikke trekker reprimanden tilbake, må hans overordnede gjøre det.

Skulle skoledirektør Astrid Søgnen også svikte, forventer Skolenes landsforbund at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen griper inn.

Under en konferanse om ytringskultur i Oslo-skolen nylig gratulerte Thorkildsen Malkenes med Fritt Ords Honnørpris og kalte innsatsen hans «forbilledlig» – fra talerstolen.

Skoledirektøren, som også holdt innlegg, valgte å forholde seg taus om Malkenes’ engasjement. Ei heller gratulerte hun Malkenes med prisen. En skammelig opptreden, som i seg selv avslører Søgnens syn på læreres rett til å ytre seg i det offentlige rom, mener Skolenes landsforbund.

 

A- og B-skoler

Simon Malkenes har satt søkelys på en inntaksordning som gjør at faglig svake elever i praksis ikke har fritt skolevalg.

Han skisserte en skoletime som mange lærere kan kjenne seg igjen i. Han forsøkte ikke å krenke elever, men å rette kritikk mot et inntakssystem med uheldige konsekvenser.

I vårt arbeidsprogram står det: For at alle skal få lik rett til utdanning, må den offentlige skolen styrkes – og privatisering i utdanningssystemet bekjempes. Fritt skolevalg som et prinsipp må avvikles!

For å fremme grunnlaget for et sterkt, offentlig utdanningssystem der hele befolkningen er sikret grunnleggende rettigheter, arbeider Skolenes landsforbund for at stykkprisfinansiering og fritt skolevalg avvikles!

Når fritt skolevalg og stykkprisfinansiering virker sammen, er det åpenbart at det utvikler seg A- og B-skoler. Det er den største trusselen mot fellesskolen.

Simon Malkenes kommer fortsatt til å ytre seg fritt om forholdene i Oslo-skolen. Det sier han selv. Lærere som opplever urett i sitt virke, bør gjøre det samme.

Takk, Simon Malkenes!

 

Relevante lenker:
SL: Ytringsfriheten i fare
SL: Ytringsfriheten i skolen