Ytringsfriheten i fare

Skolenes landsforbund krever at reprimanden Simon Malkenes fikk fra sin rektor blir trukket tilbake.   Uttalelse fra Skolenes landsforbund.   Det er totalt uakseptabelt…

28. april 2018

Runar Nørstad

Simon Malkenes

Skolenes landsforbund krever at reprimanden Simon Malkenes fikk fra sin rektor blir trukket tilbake.

 

Uttalelse fra Skolenes landsforbund.

 

Det er totalt uakseptabelt at en lærer får en reprimande for å benytte seg av sin grunnlovsgitte ytringsfrihet.

Hvis dette blir stående er konsekvensen at ingen lærere, eller andre offentlig ansatte, vil våge å ytre seg i det offentlige rom. Skolen skal fremme demokrati. Ytringsfriheten er den mest sentrale verdien i et demokrati. Uten reell ytringsfrihet har vi ikke et ekte demokrati. Så viktig anser Skolenes landsforbund denne saken å være, den handler om vårt demokrati.

Derfor må reprimanden trekkes tilbake. I tillegg må Simon Malkenes få en offentlig beklagelse av sin rektor.

Hvis rektoren ikke tar til fornuft og trekker reprimanden tilbake, må hans overordnede gjøre det. Skulle de også svikte, forventer vi at byråd Inga Marte Thorkildsen griper inn.

Skolenes landsforbund oppfordrer alle andre fagforbund som er opptatt av ytringsfrihet til å støtte vårt krav i denne saken.

Relevante lenker
SL: Ytringsfriheten i skolen

Skolenes landsforbund på Facebook!