Ytringsfriheten i skolen

I dag ble det klart at Oslo kommune og Ulsrud videregående skole ikke åpner personalsak mot Simon Malkenes. Det skulle da også bare mangle,…

25. april 2018

Runar Nørstad

Simon Malkenes

I dag ble det klart at Oslo kommune og Ulsrud videregående skole ikke åpner personalsak mot Simon Malkenes. Det skulle da også bare mangle, mener Skolenes landsforbund.

 

Uttalelse fra Skolenes landsforbund, i kjølvannet av at skoleledelsen ved Ulsrud videregående skole ikke ser at det er grunn å opprette personalsak mot lektor Simon Malkenes.

 

Bakgrunnen for saken er at Malkenes beskrev en urolig skoletime på Ulsrud videregående, der han er lærer. Det skjedde i programmet Dagsnytt 18 på NRK 5. mars. I etterkant ble det startet forundersøkelser for en personalsak mot ham av skoleledelsen. Men nå blir ikke saken videreført.

Hvis slike ytringer som Malkenes kom med skulle føre til personalsak, ville vi knapt kunne kalle oss et demokrati, mener Skolenes landsforbund.

For å få til en bedre skole, er det viktig å kunne fortelle om hvordan det egentlig står til i skolen. Og hvem skulle gjøre det, om ikke de ansatte? Det er vanlig ellers i samfunnet at avgjørelser blir tatt etter at man kjenner fakta om hvordan det er. For å få til en endring, er det derfor viktig at fakta kommer på bordet.

Simon Malkenes (44) har jobbet utrettelig over flere år mot rapporterings- og testkravet i skolen. I denne konkrete saken stod inntakssystemet for tur.

Ytringsfriheten står sterkt i Norge. Nå har vi sett at ytringsfriheten blir satt opp mot taushetsplikten og kapittel 9A i Opplæringsloven. 9A er også kalt for elevenes arbeidsmiljølov.

Grunnen til at Ulsrud skole vurderte personalsak, forklarte de med § 9 A-5, Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev. De begrunnet dette med Malkenes beskrivelse av en skoletime i Dagsnytt 18 5. mars.

Solveig Andersen, tillitsvalgt for SL på Ulsrud: Vi i SL på Ulsrud mener at måten paragrafen 9 A-5 ble brukt på i denne sammenhengen er med på å begrense lærernes ytringsfrihet. Vi er derfor glade for at denne saken ble avsluttet og at Malkenes ikke fikk noen reaksjon etter sin deltakelse i Dagsnytt 18 5. mars. 

Simon Malkenes prøvde å sette søkelys på en inntaksordning som gjør at faglig svake elever i praksis ikke har fritt skolevalg. Han skisserer en skoletime som mange av oss kan kjenne seg igjen i. Han forsøkte altså ikke å krenke elever ved skolen, men å rette kraftig kritikk mot et inntakssystem som gir uheldige konsekvenser.

Simon Malkenes kommer fortsatt til å ytre seg fritt om forholdene i Oslo-skolen. Det sier han til VG.

Bra, Simon Malkenes!

 

Skolenes landsforbund på Facebook!