– Vi pusher fortsatt på for en tillitsreform

Skolenes landsforbund ønsker en tillitsreform i barnehage og skole velkommen. – Vi har jobbet med reformen en god stund, og ser fram til et fortsatt konstruktivt samarbeid med partene for å få reformen på plass, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

22. november 2022

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, mener det er viktig at alle parter slipper til når innholdet i en tillitsreform skal utvikles. (Foto: Skolenes landsforbund) 

Det er regjeringen som har lovet en tillitsreform i Hurdalsplattformen.

– For å utvikle en tillitsreform, er vi helt avhengige av innspill fra sektoren for å finne ut hvor skoen trykker, har kunnskapsminister Tonje Brenna tidligere uttalt.

Og innspill har Skolenes landsforbund bidratt med, senest i april i år da forbundet sammen med andre LO-forbund ga innspill til regjeringens arbeid med tillitsreformen.

«En tillitsreform i barnehage og skole må bety at lærerne og skolelederne får større innflytelse over egen arbeidssituasjon,» var konklusjonen da.

Her kan du lese mer om innspillene Tonje Brenna fikk fra LO-forbundene i april

– Medlemmene bidrar 

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, sier det har vært jobbet godt og lenge med tillitsreformen også internt i forbundet.

– Våre innspill og uttalelser baserer seg i stor grad på innspill fra våre medlemmer. Det er de som vet hvor skoen trykker. Reformen har vært gjenstand for diskusjon i interne arbeidsgrupper, der medlemmer har deltatt. Skal vi lykkes med en tillitsreform i offentlig sektor, er det avgjørende at partene i sektoren samarbeider bredt. Skolenes landsforbund skal bidra for at reformen snart skal være på plass, sier Johnsen Walker.

Torsdag 24. november er tillitsreformen en viktig del av et seminar i regi av referansegruppen for fagfornyelsen og kvalitetsutvikling. Også der skal Skolenes landsforbund gi innspill til arbeidet med den viktige reformen.

Arkitekt og byggherre for fellesskolen

Skolenes landsforbund har også bidratt med innspill til et notat utarbeidet av LOs tillitsutvalg for å følge opp LO-kongressens vedtak om tillitsreform i offentlig sektor.

«Fellesskolen er under press. De siste to tiår har detaljstyring, målstyring og økt kontroll av de ansattes arbeid svekket kvaliteten i skoleverket. Arbeiderbevegelsen har vært både arkitekt og byggherre for fellesskolen, som nå er hardt presset. En tillitsreform i skolesektoren er avgjørende for at denne utviklingen skal snu. De ansatte må inkluderes og ha arbeidsvilkår som både motiverer og engasjerer,» står det blant annet i notatet.

Les hele LO-notatet her

Et av regjeringens viktigste prosjekt

Skolenes landsforbund registrerer at kunnskapsminister Tonje Brenna og Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, nylig har skrevet et innlegg sammen om at «tillitsreformen kan forandre skolen», i Utdanningsnytt. 

– Det er et godt og viktig innlegg! Hyggelig at Utdanningsforbundet nå kommer på banen. Alt engasjement som framsnakker viktigheten av en tillitsreform er bra, understreker Mette Johnsen Walker.

Kommunal- og distriktsministeren har det overordnede ansvaret for å koordinere tillitsreformen i regjeringen. Det er etablert et statssekretærutvalg som skal jobbe fram til sommeren 2023.

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekt. Det er fordi markedsløsninger hentet fra næringslivet altfor lenge har blitt brukt som styringsverktøy i det offentlige, slik regjeringen ser det.

Relaterte lenker
SL: Gir innspill til regjeringen om tillitsreform i skolen
SL: Gleder seg over løftet om tillitsreform i skolen