Gir innspill til regjeringen om tillitsreform i skolen

En tillitsreform i barnehage og skole må bety at lærerne og skolelederne får større innflytelse over egen arbeidssituasjon, mener Skolenes landsforbund som sammen med andre LO-forbund har gitt innspill til regjeringens arbeid med nettopp tillitsreformen.

4. april 2022

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) inviterte sist torsdag partene i sektoren til å komme med innspill til hvordan tillitsreformen kan gjennomføres i skolen.

Med på møtet var blant annet KS, LO-forbundene Skolenes landsforbund, Fellesorganisasjonen (FO), Fagforbundet og Creo – forbundet for kunst og kultur samt Utdanningsforbundet, Elevorganisasjonen og Foreldreutvalget for barnehage og grunnskole. I møtet delte de hvilke tanker de gjør seg om reformen og hva som må til for at den skal bli en realitet.

Laget rundt eleven

«Vi er fornøyde med at reformen skal handle om å gi de ansatte både tid og tillit til å gi barn og elever bedre tjenester. Vi mener derfor det er viktig at hele laget rundt eleven er representert i dette arbeidet,» skriver LO-forbundene i et felles innspill til regjeringen.

LO-forbundene mener at en tillitsreform må utvikles i tett samspill mellom barn/elever, foreldre, ansatte og eiere.

«Det mener vi er et godt utgangspunkt for å lykkes. Hovedavtalene og partsforholdet må være de grunnleggende redskapene for en tillitsmodell.»

En tillitsreform i skolen må innebære et endelig farvel til New Public Management, mener Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund. I møtet med kunnskapsministeren, la han nettopp vekt på at styringen av skolesektoren og hele den offentlige sektor er blitt stadig mer preget av prinsippene for New Public Management.

– Vi ser det gjennom en økende kontroll og detaljstyring av de ansatte og at fokus flyttes bort fra brukerne. Og brukerne i skolen er elevene. Detaljstyring hindrer lærerne i å ta valg etter sitt profesjonelle skjønn og tilpasse undervisninga til elevene og forholdene. En tillitsreform i skolesektoren betyr derfor mer tillit til lærernes kompetanse for at elevene skal få et bedre opplæringstilbud, sier Jon Oddvar Holthe.

New Public Management suger ressurser

Tillitsreformen i offentlig sektor er et av regjeringens viktigste prosjekt. Det er fordi markedsløsninger hentet fra næringslivet altfor lenge har blitt brukt som styringsverktøy i det offentlige, slik regjeringen ser det. Det handler om å prøve å ta bort unødvendig rapportering og byråkrati, alt som liggerrundt det en faktisk skal holde på med. Regjeringen mener New Public Management suger for mye ressurser både i sektoren, men også i departementene, og mener det er nødvendig på komme seg ut av denne negative sirkelen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier tillitsreformen skal føre til mer samhandling mellom ledelsen og ansatte, bedre utnytting av kompetansen til hver enkelt medarbeider, og mer tid til kjerneoppgavene.

– Ansatte i barnehage og skole har lengre og lengre utdanning. Samtidig forteller de om mer og mer dokumentasjon og rapportering – og mindre handlingsrom. Det er i dette paradokset at behovet for en tillitsreform har oppstått. For å utvikle en tillitsreform, er vi helt avhengige av å innspill fra sektoren for å finne ut hvor skoen trykker, sier hun.

– Tillitsreform skal styrke velferden

Faglighet og kompetanse ligger til grunn for tillitsmodellen, mener LO-forbundene.

«De ansatte må få bruke sin fagkompetanse og sitt skjønn i oppgaveløsningen. Ansatte i barnehage, SFO og skole må ha riktig kompetanse for å løse samfunnsoppdraget. Derfor henger en tillitsmodell sammen med systematisk kompetanseutvikling og kompetanseheving.»

«Vi legger vekt på at tillitsreformen skal bidra til å styrke velferden, og innbyggerne i hele landet skal få de tjenestene de har krav på og behov for. Det skal fortsatt være folkevalgtes styring som ligger til grunn for offentlig sektors arbeid og prioriteringer. Folkevalgte skal sette de overordnede målene for at offentlig sektor kan løse samfunnsoppdraget,» ifølge LO-forbundene.

De fire LO-forbundene mener også at det er viktig at det følger med ressurser når tillitsreformen igangsettes.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har det overordnede ansvaret for å koordinere reformen i regjeringen. Det er etablert et statssekretærutvalg som skal jobbe fram til sommeren 2023.

Les også: Dette er LOs mål for ny tillitsreform i offentlig sektor

Relevante lenker
SL: Gleder seg over løftet om tillitsreform i skolen