Vedtok norm «minst på kommunenivå»

Skolenes landsforbund er fornøyd med at Arbeiderpartiet går inn for å ansette flere lærere, men vi er ikke fornøyd med en norm på kommunenivå,…

23. april 2017

Runar Nørstad

- Skolenes landsforbund er ikke fornøyd med at Ap-landsmøtet ikke fulgte opp vår oppfordring om å innføre en norm på skolenivå, selv om det ligger en åpning for det i vedtaket, sier Terje Moen, nestleder i SL. (Foto: SL)Skolenes landsforbund er fornøyd med at Arbeiderpartiet går inn for å ansette flere lærere, men vi er ikke fornøyd med en norm på kommunenivå, sier SL-nestleder Terje Moen.

 

Ap-landsmøtet gikk lørdag inn for å «ansette flere lærere, blant annet ved å innføre en norm for lærertetthet minimum på kommunenivå. Vi vil utrede utformingen for å sikre at hensynet til fleksibilitet og prioritering av skoler og elever med størst behov i varetas. Bemanningsnormen skal i første omgang være fra 1. til 4.klasse, og ikke gå på bekostning av kvaliteten i de øvrige klassetrinn.»

– Skolenes landsforbund er ikke fornøyd med at Ap-landsmøtet ikke fulgte opp vår oppfordring om å innføre en norm på skolenivå, selv om det ligger en åpning for det i vedtaket, sier Terje Moen, nestleder i SL.

Ap vedtok at partiet vil ha en norm for lærertetthet for de yngste elevene. Det sies ikke noe om hvor mange elever Arbeiderpartiet vil ha per lærer.

På forhånd kjempet noen Ap-lag for at normen skulle være på skolenivå, slik at en kommune ikke kunne ha færre lærere enn normen på noen av sine skoler. Dette fikk ikke gjennomslag.

Med en norm på kommunenivå kan skolene ha færre lærere enn normen på enkelte skoler, så lenge de kompenserer med flere enn normen på andre skoler.

Terje Moen lover at SL skal følge opp Arbeiderpartiet tett i denne saken.

Relevante lenker:
SL: Finborud glad for praktisk Ap-forslag
SL: Til landsmøtet i Arbeiderpartiet: Fra Skolenes landsforbund
SL: Klar melding til Ap: Alle må sikres en akseptabel pensjon
SL: Ap må sikre økt lærertetthet på skolenivå!