Finborud glad for praktisk Ap-forslag

Arbeiderpartiet foreslår å innføre «Den praktiske skolesekken» for å skape bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen. – Svært gledelig at Ap kommer…

21. april 2017

Runar Nørstad

Arbeiderpartiet foreslår å innføre «Den praktiske skolesekken» for å skape bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen. – Svært gledelig at Ap kommer med ett konkret forslag på hvordan opplæringen kan bli både mer praktisk og mer relevant for elevene, sier SL-leder Anne Finborud.

 

Arbeiderpartiet er samlet til landsmøte i Folkets Hus i Oslo. Fredag gikk stortingsrepresentant Martin Henriksen på talerstolen og snakket varmt om ett forslag på vegne av Troms Ap, der stikkordet var «Den praktiske skolesekken».

Ap foreslår å innføre den praktiske skolesekken for å la elever oppleve, utforske og lære fag og ferdigheter på en måte som i større grad enn i dag er praktisk og relevant, skape bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen, og for å gi elevene større mulighet til å lære i dybden, sier Martin Henriksen som i sin tale til landsmøtet la vekt på at «skolen må bli mer praktisk og virkelighetsnær, ett sted der man lærer med både hode og hender.» (Hele talen til Henriksen ser du nederst i saken)

 

Skolepolitisk musikk

Forslaget er i tråd med Skolenes landsforbund (SL) sin skolepolitikk. SLs forbundsleder Anne Finborud liker det hun hører fra Ap og Martin Henriksen:

– Forslaget vil uten tvil styrke den praktiske delen av grunnskolen og inspirere til fagopplæring. Det er en god måte å øke profilen på yrkesfag og arbeidet for en mer praktisk skole, sier Finborud.

– Vi har i årevis bablet om at skolen er for teoretisk, men ingen av de politiske partiene har vist vilje til å komme med forslag på hvordan dette problemet kan løses. Derfor er det svært gledelig at Martin Henriksen på vegne av Troms Ap kommer med ett viktig og konkret forslag i den skolepolitiske debatten. Det viser vilje til handling, som Skolenes landsforbund setter stor pris på. Den praktiske skolesekken er et strålende eksempel på hvordan opplæringen kan bli både mer praktisk og relevant for elevene. Det liker vi. Ja, det er god skolepolitisk musikk, fortsetter Anne Finborud.

 

Praksisnær opplæring

I begrunnelsen fra Troms Ap heter det:

«Norge trenger flere fagarbeidere, og om rekrutteringen til yrkesfag skal øke må elevene få mulighet til å arbeide på en yrkesrettet og praktisk måte allerede fra barneskolen. En opplæring som er mer praksisnær og relevant for arbeidslivet, vil gi mer kunnskap og bedre læring i skolen. Om opplæringen i skolen blir mer praksisnær, og elever får oppleve praktiske fag og lære å bruke ferdighetene i praksis, vil norsk skole dessuten bli mer inkluderende over ulike elevers ulike måter å lære på. Samtidig vet vi fra bl.a. Ludvigsen-utvalget, som Stoltenberg II-regjeringen satt ned, at det å skape bedre sammenheng mellom teori og praksis i skolen er viktig om elevene skal lære i dybden og kunnskapen bli varig.»

 

(Skolenes landsforbund har fått tillatelse til å gjengi Martin Henriksens tale til Aps landsmøte)

 

«Landsmøte, kamerater

Min oldefar var en praktisk kar. Han tok ned huset i Nord-Troms planke for planke, lasta det på båten, og bygde det opp igjen på andre siden av fjorden. Huset står der ennå – 70 år senere.

Jeg satt sammen et IKEA-skap en gang. Det datt sammen året etter.

Når jeg jobber med utdanning på Stortinget, hører jeg ofte at skolen er for akademisert. At ungdomsskolen nærmest er en studiespesialiserende light. Dessverre tror jeg det er noe i det.

Vi tar færre praktiske ferdigheter med oss hjemmefra enn før. Og skolen passer ikke for alle. Som Jonas sa i går: Noe svikter når 1 av 4 ikke fullfører skolen.

Landsmøte.

Skolen må bli mer praktisk og virkelighetsnær, ett sted der man lærer med både hode og hender. Jeg hørte nylig en far som fortalte om skolen barna hans går på. To av gutta knuste et skap. Læreren sa at straffa var at de neste dag måtte ta med skrujern og skru sammen et nytt skap. Resten av elevene skulle være med. Det viste seg at mange av elevene aldri hadde holdt i et skrujern før. Men også at de syntes det var gøy. Og de som kunne skru, som kanskje hang litt etter på noe annet, men kunne fikse skapet, ble de kule.

Arbeiderpartiet har mange forslag for å gjøre skolen mer praktisk. Ett nytt forslag, som er fremmet her på landsmøtet fra meg og Troms, er å innføre den praktiske skolesekken.

Alle her kjenner den kulturelle skolesekken. Der får elever møte kunst og kultur gjennom skolen. Den praktiske skolesekken handler om å la elevene møte arbeidslivet og praktisk lære.

Det bør være like naturlig å besøke en byggeplass eller et sykehjem, som et museum. På samme måte som musikere og forfattere inspirere om kultur, kan elever inspireres til å lære mer om praktiske fag av dyktige fagfolk som formidler glede og stolthet over eget fag.

Dersom mor og far er skeptisk til at ungen skal velge yrkesfag – som altfor mange foreldre er – send inn tømreren, maleren og barne- og ungdomsarbeideren som kan fortelle om hva yrkesfag egentlig er.

At det er spennende. At det gir det valgmuligheter. Og ikke minst: at det er fremtidsretta! Norge trenger flere fagarbeidere.

Noen snakker om å heve statusen til yrkesfagene. Vi må se større på det. Det handler om å bygge respekt for FAG og fagarbeid. Den jobben starter i førsteklasse – ikke på videregående, men i første klasse i barneskolen.

Ingen barn drømmer om å bli noe de ikke vet hva er. La dem få bruke både hode og hender. Gi dem den praktiske skolesekken. Og vis dem hva fagarbeid faktisk er.»

 

Relevante lenker:
SL: Til landsmøtet i Arbeiderpartiet: Fra Skolenes landsforbund
SL: Klar melding til Ap: Alle må sikres en akseptabel pensjon
SL: Ap må sikre økt lærertetthet på skolenivå!