– Utrygge ansatte gir ikke trygge barn

Takket være en utydelig kunnskapsminister, møter 37.500 ansatte i skoler og barnehager på jobb uten vaksine. – Mange ansatte er forvirret og utrygge. Guri Melby burde forstå at utrygge ansatte ikke gir trygge barn. Hun må pålegge kommunene å vaksinere skole- og barnehageansatte straks, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker.

11. august 2021

Runar Nørstad

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, krever at regjeringen nå pålegger kommunene å vaksinere ansatte i barnehager og skoler straks. (Foto: SL)

Før sommeren uttalte Skolenes landsforbund en tydelig forventing til Guri Melby om at ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren må få en trygg start i august. Slik blir det ikke. Vi står overfor en mulig fjerde smittebølge. Flere steder er det nå lokale utbrudd. Skolene åpner på grønt, og det slippes opp på karantenebestemmelsene for de under 18 år.

– Midt oppi dette scenariet, er det altfor mange ansatte i skoler og barnehager som fortsatt ikke er fullvaksinerte. Noen av våre medlemmer har ikke en gang fått sin første dose. Dette fører til en utrygg arbeidshverdag for de ansatte. De lange drop in-køene på vaksinesentrene vitner om dette, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker og viser til de siste vaksinetallene:

Totalt har 86,9 prosent av alle ansatte i barnehager og skoler fått første dose, ifølge tall fra Kunnskapsdepartementet 11. august som NRK omtaler. I befolkningen ellers har 81,9 prosent fått første vaksinedose.

26,6 prosent av lærerne har per 11. august fått to vaksinedoser, som er 8 prosent færre enn generelt i befolkningen.

Skolenes landsforbund krever at regjeringen nå pålegger kommunene å vaksinere ansatte i barnehager og skoler straks. Ved skoler og barnehager der alle ansatte ikke er fullvaksinert, må karantenereglene gjelde som før, mener Mette Johnsen Walker.

– Da nytter det ikke å gjemme seg bak vedtak om at det er opp til kommunene å prioritere ansatte i skoler og barnehager i vaksinekøen. Dette er rett og slett ikke godt nok. Dette viktige pålegget burde selvfølgelig ha vært på plass før sommeren.

Guri Melby sier til NRK at hun «håper at vi nå kan fokusere på at barna skal lære og ha det bra, og at pandemien tar mindre plass i skoleåret som kommer.»

– Nå håper vel jeg at vi også kan begynne å fokusere på de ansatte. Noe av det viktigste vi gjør er selvfølgelig å ivareta barn og unge. Forutsetningen for trygge barn og unge, er trygge ansatte. Det burde kunnskapsministeren ha fått med seg, sier Johnsen Walker.

– Det går en grense for når ivaretakelsen av barn og unge går på bekostning av de ansatte. Slik kan vi ikke ha det, og fraværet av hensynet til ansatte i barnehager og skoler er provoserende. Uten handling mister applausen de fikk helt troverdighet, fortsetter hun.

Flere kommuner har tilbudt drop in for ansatte i skoler og barnehager i løpet av sommeren, noe mange har benyttet seg av. For andre har det i lys av ferien vært utfordrende å få det til.

– Det skal ikke være slik at skylden skal legges over på de ansatte for at de ikke hadde anledning til å benytte drop in-tilbudet i sommer. Hvis det er noen som har fortjent denne ferien, så er det ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren. Tilbudet om vaksine skulle vært på plass på et langt tidligere tidspunkt, understreker forbundsleder Mette Johnsen Walker.

Relevante lenker
SL: Norges farligste jobb?
SL: – Svikter lærere og barnehageansatte
SL: – Positivt at kommuner får avgjøre tiltaksnivå