– Svikter lærere og barnehageansatte

Både skoler og barnehager starter i utgangspunktet på grønt nivå denne høsten. Skolenes landsforbund registrerer likevel med stor beklagelse at lærere og barnehageansatte rundt i landet ikke er prioritert i vaksinekøen.

3. august 2021

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund, er sterkt kritisk til at regjeringen ikke har prioritert lærere og barnehageansatte i vaksinekøen. (Foto: SL/Arkiv)

Løftene til regjeringen om vaksinetilbud kom sent, og var ulne for kommunene, og tiltakene er mange steder ikke iverksatt.

– Før sommeren krevde vi at statsråd Guri Melby sørger for at Skole-Norge er godt rigget ved skolestart, og at det først og fremst blir en trygg åpning der alle ansatte er vaksinert. Det som nå har skjedd, er at statsråden har gjemt seg bak vedtak om at det er opp til kommunene å prioritere lærere i vaksinekøen. Det har bare skapt forvirring, sier Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund.

Ansvarsfraskrivelse

– Mange ansatte i undervisnings- og opplæringssektoren møter på jobb uten å være fullvaksinert, og er naturligvis utrygge. Noen lærere har ennå ikke fått første vaksinedose. Helseminister Bent Høie bekreftet i juli at de ikke ville klare å gjennomføre Guri Melbys løfte overfor landets lærere og barnehageansatte. Det er sterkt beklagelig og en lei ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, understreker Gullseth.

Selv om barnehager og skoler landet rundt planlegger for åpning på grønt nivå, kan det oppstå noen ulikheter på grunn av smittesituasjonen i ulike kommuner. Det er helsemyndighetene i kommunene som vurderer hvilket nivå i «trafikklysmodellen» som skal brukes.

Nytt til barnehage- og skolestart

Utdanningsdirektoratets hjemmeside ligger det mange støtteressurser til bruk i både skole, barnehage og SFO/AKS.

– Blant annet finnes det kompetansepakker om både skolemiljø og barnehagemiljø, som skal bidra til en kollektiv kompetanseheving, og gir støtte til å reflektere over egen praksis, sier Bodil Gullseth.

Innføringen av de nye læreplanene fortsetter i både grunnskole og videregående skole. Nå vil alle trinn unntatt vg3 være i gang med opplæring etter de nye læreplanene. På yrkesfag skal læreplanene for vg3 brukes i yrkesfaglig fordypning på vg1 g vg2.

Som følge av nye læreplaner, skal elever gjennomføre sentralt gitte eksamener i nytt digitalt system fra våren 2022.

– Dette vil bli spennende, og vi håper at eksempeloppgavene som legges ut på udir.no vil være til god hjelp, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

– Mange av våre medlemmer gir tilbakemeldinger om at det er store variasjoner i forhold til innkjøp av læremidler. Vi oppfordrer til å bruke veilederen til vurdering av læremidler, forsetter hun.

SFO/AKS har fått en ny rammeplan som skal tas i bruk dette skoleåret. Denne vil nok kreve en del arbeid rundt omkring på de enkelte arbeidsplassene. Her kan kompetansepakkene være til god hjelp. Det er lagt opp til et digitalt kurs 12. august, som kan være til inspirasjon i forkant av arbeidet.

Informasjon og påmelding til kurset 12. august finner du her

Relevante lenker
SL: Ny rammeplan for SFO fra 1. august
SL: – Positivt at kommuner får avgjøre tiltaksnivå