– Positivt at kommuner får avgjøre tiltaksnivå

Skolenes landsforbund mener det er positivt at regjeringen opphever nasjonal føring om gult tiltaksnivå i skoler, barnehager og SFO. – Det er så ulik smittesituasjon rundt i Kommune-Norge, og SL er glad for at myndighetene mener det er forsvarlig å la kommunene styre «trafikklyset» selv, sier forbundsleder Anne Finborud.

21. mai 2021

Runar Nørstad

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell for nivåinndeling av smitteverntiltak i barnehage, skole og skolefritidsordning, som blant annet regulerer antall tillatte kohorter. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Regjeringen følger de faglige rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI). Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Må ha tillit til kommunelegene

– Regjeringen har lagt opp til en gjenåpning av samfunnet, som betyr at de nasjonale tiltakene blant annet i skolene oppheves. Gitt at vi er på slutten av pandemien, og at smitteutbruddene er lokalt avgrenset, synes Skolenes landsforbund at regjeringens åpning før sommeren virker fornuftig. Vi håper at medlemmene deler vår vurdering, sier forbundsleder Anne Finborud.

Hun forventer at kommunelegene er seg sitt ansvar bevisst dersom det oppstår en smittesituasjon.

– Vi bør ha tillit til at styresmaktene lokalt iverksetter nødvendige tiltak ved behov, som vil være strengere enn de nasjonale føringene. Denne praksisen er et viktig ledd når det gjelder å tilnærme seg en normalisert hverdag i skolesektoren. Steder som ennå ikke har hatt ett eneste smittetilfelle, må kunne undervise på grønt nivå, understreker Anne Finborud.

Forbundslederen minner om at medlemmene har vært utsatt for et hardt arbeidspress over lang tid.

– Vi håper at dette optimistiske tiltaket fra regjeringen viser seg å være riktig og at vi nå kan se fram til en skolestart i august hvor vi alle kan møte på gammelt vis og finne tilbake til normal situasjon, sier Anne Finborud.

Mer normal hverdag i skolene

Når regjeringen åpner opp Norge, prioriterer vi barn og unge, sier kunnskaps- og integreringsminister minister Guri Melby.

– De vil få mindre strenge tiltak enn de voksne. Trinn to betyr en mer normal hverdag i mange barnehager og skoler. For studentene åpnes det for mer fysisk tilstedeværelse, slik at de kan møtes og få best mulig undervisning,

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå, er at kommunen har lite smitte over tid, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en plan for rask oppskalering til gult eller rødt tiltaksnivå, ifølge regjeringen.