SL krever mer fokus på samiskopplæring

Nestleder Terje Moen holdt appell foran Stortinget tirsdag, for å synliggjøre utfordringer samisklærere og samiskopplæring står overfor.   Nettverk for samiskopplæring (NetSam) holder fagdager…

23. mai 2017

Runar Nørstad

SL-nestleder Terje Moen holdt appell foran Stortinget tirsdag ettermiddag. (Foto: SL)

Nestleder Terje Moen holdt appell foran Stortinget tirsdag, for å synliggjøre utfordringer samisklærere og samiskopplæring står overfor.

 

Nettverk for samiskopplæring (NetSam) holder fagdager i Oslo. I den forbindelse holdt de en markering med appeller utenfor Stortinget tirsdag ettermiddag for å støtte samiskopplæring.

Nestleder Terje Moen holdt en appell på vegne av Skolenes landsforbund (SL). Han understreket at SL lenge har etterlyst en godkjenningsordning for lærebøker.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

– Alvorlig signal

– Dette gjelder så vel det norske læreplanverket som det samiske, da dette spørsmålet er for stort til å overlates til forlagene. Våre lærere i de samiske skolene sier at de alltid er på etterskudd med læremidler og at det gir utslag i resultatene. Dette er et alvorlig signal som alle parter må ta inn over seg. Stortinget, Sametinget, lærere, foreldre – og ikke minst ungdommen selv – kan ikke akseptere at samiske ungdommer får dårligere opplæring og resultater på grunn av et læreplanverk som ikke er oppdatert, sa Moen.

– Ungdommen er Norges fremtid, enten de er samiske, innvandrere fra Somalia, Sverige, England eller såkalt etnisk norske. Alle skal ha samme grunnlag, fortsatte Moen.

SLs nestleder sa også i sin appell at Skolenes landsforbund nylig har vedtatt at den samiske skrivemåten på forbundet skal inn i SLs offisielle, nasjonale logo.

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Styreleder i NetSam, Inger Anne Gaup (til venstre), holdt appell foran Stortinget tirsdag ettermiddag. (Foto: SL)

 

Etterlyser fremtidsrettet utdanning

NetSam jobber for at den norske staten og Sametinget styrker og utvikler opplæringen for samiske barn og unge ved å øke kvaliteten i opplæringen. De ønsker å synliggjøre utfordringer knyttet til samiskopplæring nasjonalt og lokalt ved innføring av nye læreplaner i grunnopplæringen samt løfte kvaliteten på samiskopplæringen i samsvar med gjeldende læreplaner for samiske barn og unge.

Tilrettelegging av kompetansehevingstiltak for samisklærere står også høyt på dagsorden. Dessuten ønsker NetSam at det utvikles digitale læremidler og lærebøker etter gjeldene læreplaner og kompetansemål.

– Vi kan ikke lenger leve under slike forhold og ønsker herved konkrete tiltak for en fremtidsrettet opplæring for samisk elever, sier Elle Merete Utsi i sekretariatet for NetSam.

For samiske lærere er det ikke nok å få en fornyet læreplan, mener Utsi.

 

Ønsker svar på viktige spørsmål

– Hvordan vil Norge bidra til bevaring og styrking av samisk språkrøkt og kultur og bevaring av tradisjonelle kunnskaper i skoleverket, nå og i fremtiden? Hvordan stoppe frafallet i samiskopplæringen? Hvordan skal skoleledere følge opp samiskopplæringen? er spørsmålet NetSam ønsker å få svar på.

NetSam mener også at Sametinget må endre systemet for læremiddelutvikling for å effektivisere produksjon av læremidler.

– Sametinget bør selv opprette et eget organ for læremiddelproduksjon og tilskuddsordning, slik det var før. Det er mangel på samisklærere. Samisk lærerutdanning må styrkes betraktelig. Elevers rett til samiskopplæringen er truet hvis det ikke utdannes flere samisklærere, sier Elle Merete Utsi.

 

FAKTA: Nettverk for samiskopplæring (NetSam)

  • Nettverket har som formål å fremme og utvikle samiskopplæring i henhold til de til enhver tid gjeldende samiske læreplaner og læreplaner for samisk språk i Norge
  • Nettverket skal utvikle, ivareta og samarbeide om kompetanse i samisk opplæring/profesjon
  • Nettverket skal også fungere som en arena for informasjon- og erfaringsutveksling om samisk språkopplæring
  • Lærere, studenter og skoleledere som jobber med samiskopplæring kan delta i nettverket
  • Institusjoner og andre som jobber med samiskopplæring kan også delta i nettverket
  • Medlemskapet i nettverket er gratis (Kilde: NetSam)

 

Relevante lenker
SL: Tilføyer samisk skrivemåte på SL-logoen
SL: Staten må eie de samiske videregående skolene

 

Skolenes landsforbund på Facebook!