Tilføyer samisk skrivemåte på SL-logoen

Landsmøtet i Skolenes landsforbund har vedtatt at det samiske navnet på forbundet kommer på den sentrale logoen.  

6. april 2017

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er det første forbundet i LO som inkluderer samisk skrivemåte i sin nasjonale logo.

Skolenes landsforbund på samisk skrives slik: Skuvllaid riikkalihttu (Skuvllaid = Skolenes, riikkalihttu = landsforbund).

Finnmark fylkeslag på samisk skrives slik: Finnmarkku fylkasearvi (Finnmarkku = Finnmark, fylkkkasearvi = fylkeslag).

Forslaget ble fremmet av SL Finnmark.

Terje Tretnes, delegat fra Finnmark, setter pris på at landsmøtet sa ja til å tilføye samisk skrivemåte på SL-logoen.

– Jeg er glad for at det var flertall på landsmøtet for vårt forslag. Å inkludere samisk skrivemåte, vil gjøre SL mer synlig i Finnmark og andre områder med samisk befolkning. Vi skal bruke logoen aktivt i vårt vervearbeid, sier Tretnes.

Landsmøtet sa også ja til at forbundets vedtekter oversettes til samisk.

Terje Tretnes fra SL Finnmark er glad for at landsmøtet sa ja til å inkludere det samiske navnet på SL-logoen. (Foto: SL)

Relevante lenker: