– SL er med på å styrke LO

Skolenes landsforbund har i 35 år bokset over sin vekt i medlemstall, og spilt en viktig rolle i utviklingen av LO som ansvarlig, solidarisk og representativ fagorganisasjon, sa LO-sekretær Trude Tinnlund da hun innledet til debatt under SLs landsmøte onsdag.

5. april 2017

Runar Nørstad

Trude Tinnlund innledet om «den fagligpolitiske situasjonen foran LO-kongressen», med påfølgende debatt på SLs landsmøte på Hell. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund er samlet til landsmøte på Hell i Nord-Trøndelag. Onsdag morgen innledet Trude Tinnlund om «den fagligpolitiske situasjonen foran LO-kongressen», med påfølgende debatt.

LO-sekretæren fokuserte på utdannings- og kompetansepolitikk, om nasjonal kompetansepolitisk strategi og om rekruttering av de med høyere utdanning, men brukte også tid på å rose Skolenes landsforbund for den jobben forbundet gjør og har gjort.

Demokratiske tradisjoner

– SL har ikke bare vokst i størrelse og antall – dere har også vist en selvtillit og viljestyrke på vegne av skolefolk. Og ikke minst på vegne av de grunnverdiene LO-familien er tuftet på. Dere har vært blant de fremste forsvarerne av et syn på fagbevegelsen som sier at vi ikke bare er representanter for snevre interessegrupper, sa Trude Tinnlund til stor applaus fra landsmøtesalen.

Hun la vekt på at LO har et ansvar for å sikre rettferdig fordeling, en god velferdsstat, verdiskaping, demokrati og maktspredning.

– Vi har et ansvar for å skape en god skole – en skole som tar ansvar for hver enkelt elev, og som gir like muligheter til alle. På den måten har Skolenes landsforbund i 35 år bokset over sin vekt i medlemstall, og spilt en viktig rolle i utviklingen av LO som ansvarlig, solidarisk og representativ fagorganisasjon, sa Tinnlund.

LO-sekretæren mener Skolenes landsforbund har bidratt til å forme en utdanningspolitikk for det moderne Norge som ivaretar demokratiske og egalitære tradisjoner.

– Og på den måten har dere også vært med på å styrke LO. Det tror jeg alle deres brødre og søstre i LO-fellesskapet er klar over.

– Historisk mørkeblå regjering

Trude Tinnlund understreket i sitt innlegg at det er SL som må ta på «ledertrøya» på sine områder.

– Slik Fellesforbundet og Industri Energi tar ledertrøya på i industripolitikken, må det være SL som har ledertrøya på i utdanningspolitikken.

LOs jobb er å tilføre tyngde når for eksempel SL behøver det for å få sine saker gjennom i møte med myndighetene, noe Trude Tinnlund mener har fungert bra de siste årene.

– Vi har hatt en historisk mørkeblå regjering og det har vært mye å reagere på i skolesektoren. Det er ikke få ganger vi sammen har trampa inn døra til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og fremmet våre krav. Tidvis har vi møtt motstand. Andre ganger har vi vunnet fram. For eksempel når det kommer til rekruttering av flere yrkesfaglærere, en gjenganger blant SLs krav. Det tok vi sammen opp med Isaksen, og ganske raskt la han 20 millioner på bordet i «Yrkesfaglærerløftet». Det viser hvilken tyngde vi har når vi gjør felles sak.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

LO-sekretær Trude Tinnlund innledet om «den fagligpolitiske situasjonen foran LO-kongressen», med påfølgende debatt på SLs landsmøte på Hell. (Foto: SL)

Tror SL vil vokse

Trude Tinnlund nevnte også at LO og SL sammen har kjempet for fullfinansiering av etterutdanningen for lærerne som rammes av kompetansekravene som ble gitt tilbakevirkende kraft.

– Vi vant ikke, men gjorde det svært ubehagelig for kunnskapsministeren ved flere anledninger. Og vi har for så vidt ikke gitt opp ennå. Vi skal jo ha ny regjering til høsten.

LO-sekretæren understreket at LO alltid skal være der for SL og de andre forbundene. Men motoren i politikkutviklingen må ligge i forbundene, sa Trude Tinnlund.

– Skolenes landsforbund har, med god grunn, økt i medlemstall jevnt og trutt. Det er ingen grunn til at dere ikke skal kunne fortsette å vokse. Men da må det jobbes jevnt og trutt ute på den enkelte arbeidsplass. Og det føler jeg ganske stor trygghet for at dere faktisk vil gjøre.


Relevante lenker: