– Ikke glem høyere utdanning

At LO organiserer arbeidstakere med høyere utdanning, er særdeles viktig når kunnskapssamfunnet skal utvikles. Derfor er SL også viktig for LO, sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) i Nord-Trøndelag i sin hilsningstale til landsmøtet i Skolenes landsforbund.

3. april 2017

Runar Nørstad

Fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag fylkeskommune, Anne Marit Mevassvik, hilste til SLs landsmøte på Hell. (Foto: SL)

Mevassvik, som for øvrig er SL-medlem og tidligere lærer, trakk fram viktigheten av et sterkt LO hva gjelder rekruttering innen høyere utdanning i sitt innlegg:

– Trepartssamarbeidet har sikret mer samarbeid og mindre konflikt, og partene tar felles samfunnsansvar. Dette har gitt grunnlag for å bygge velferdsstaten og skapt en kunnskapsøkonomi i verdenstoppen. At LO også organiserer arbeidstakere med høyere utdanning er særdeles viktig når kunnskapssamfunnet skal utvikles videre. Derfor er Skolenes landsforbund også viktig for LO.

Tydelig skolestemme

Å sikre alle tilgang til kunnskap og kompetanse er ikke bare et gode for den enkelte, det er helt avgjørende for hvor godt Norge vil lykkes med å skape nye næringer, trygge velferd og utvikle offentlig og privat sektor, ifølge fylkesrådslederen.

– Et sterkt LO har vært viktig og er viktig for å lykkes med dette. For Ap som kunnskapsparti, er det viktig at også LO har en tydelig skolestemme. Her er SL, her er dere uvurderlig viktig! LO har vært og er en viktig samfunnsaktør som bruker sin makt til å påvirke samfunnsutviklingen, ikke bare for egne medlemmer, men for hele befolkningen.

Toppe laget rundt de yngste

Anne Marit Mevassvik kom også inn på viktigheten av tidlig innsats i skolen.

– Tidlig innsats var et mantra også forrige gang mitt parti, Arbeiderpartiet, satt i regjering, men heller ikke vi greide den gang å snu trenden. Når vi kommer i regjering igjen etter valget til høsten, må vi toppe laget rundt de yngste. Med tidlig innsats kan problemer forebygges, og elever kan få utfordringer tilpasset sitt nivå. Vi må styrke samarbeidet mellom dem som jobber i skolen, slik at flere elever får tett og helhetlig oppfølging. Dette vet vi virker – nå må vi få gjort noe med det, sa Ap-politikeren til stor applaus fra landsmøtesalen.

– Vi må vi sørge for å utvikle en fremtidsrettet fellesskole der alle barn kan lykkes. Da må vi satse mer på barnas grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Men vi må også bidra til at elevene blir gode på å utforske og skape, på kommunikasjon og samarbeid. At de kan utvikle hele seg, fortsatte hun.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

SL er viktig for LO, sa fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) i Nord-Trøndelag i sin hilsningstale til landsmøtet i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Vil styrke yrkesfagene

Fylkesrådslederen brukte også tid på å synliggjøre viktigheten av yrkesfagene.

– Yrkesfagene er viktig for å bygge landet. Mange yrkesfagelever fullfører ikke utdanningen, og om få år vil Norge mangle et stort antall fagarbeidere. Yrkesfagenes stilling i skolen må styrkes og det må legges bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene.

Anne Marit Mevassvik framhevet betydningen av å gi de praktiske ferdigheter en større plass, for alle elever, tidlig i skoleløpet.

– De praktisk-estetiske fagene må fram i lyset igjen. Skolen og arbeidslivet må samarbeide enda tettere og fagskolen må styrkes som en tydelig mulighet for etter- og videreutdanning.


Relevante lenker:

SL: «Superlæreren» lærte bort triksene sine
SL: – Kunnskap gjør at vi lykkes
SL: – Vi må vise at vi får gjennomslag!