Staten må eie de samiske videregående skolene

Det er staten som best ivaretar undervisning i samisk språk og kultur. Det særegne ved skolene ivaretas best i statlig regi, mener SL-medlemmene ved…

1. mars 2016

Runar Nørstad

Medlemmene i Skolenes landsforbund ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino (bildet) mener at staten skal fortsatt eie og drifte de samiske videregående skolene. (Foto: Skolen)

Det er staten som best ivaretar undervisning i samisk språk og kultur. Det særegne ved skolene ivaretas best i statlig regi, mener SL-medlemmene ved Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Leserinnlegg signert SL-medlem Marit Susanna Eira, arbeidsplasstillitsvalgt ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. Innlegget er også publisert på Ságats debattsider.

 

En ekspertgruppe la i januar 2016 fram en rapport der de vurderer organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til Kunnskapsdepartementet og departementets underliggende organer. Gruppen tilrår at eierskapet til de statlige samiske skolene overføres til fylkeskommuner eller andre relevante eiere.

De forklarer at eierskap og drift av skoler er i utgangspunktet ikke et statlig ansvar, det er et fylkeskommunalt ansvar.

Videre mener de at ansvarsfordelingen innebærer at departementet bruker unødvendige ressurser på å forvalte eierskapet av skolene, og skolene har en uerfaren eier. Historisk har staten ved Kunnskapsdepartementet har et særskilt ansvar å støtte samisk språk og kultur. Men gruppen mener at dette ansvaret kan ivaretas med andre eiere.

Dermed foreslår arbeidsgruppen at eierskapet til de samiske videregående skolene flyttes til fylkeskommunen eller andre relevante eiere.

 

– Best med staten som eier

Medlemmene i Skolenes landsforbund ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino mener at staten skal fortsatt eie og drifte de samiske videregående skolene.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Marit Susanna Eira, ATV ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. (Foto: Privat)
Marit Susanna Eira, arbeidsplasstillitsvalgt ved Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. (Foto: Privat)

Vi mener at det særegne ved skolene ivaretas best med staten som eier. De samiske videregående skolene er særegne ved at de er viktige ressurs- og kompetansesentre innen samiske språk, samisk kultur, duodji (kunsthåndverk og husflid) og reindrift.

Vi mener at det er staten som best ivaretar undervisning i samisk språk og kultur, og at undervisningen kan utvikles.

Staten har god erfaring i eierskap av samisk videregående skole, da de har vært eiere siden Statens heimyrkesskole ble opprettet i Kautokeino i 1952. Siden da har videregående skolen utviklet seg mye og har i dag to landsdekkende linjer innen duodji og reindrift, hvor elever fra hele landet kan søke.

 

Frykter nedleggelser

Vi lurer på hvordan Finnmark fylkeskommune, som bare har Finnmark som sitt område, kan organisere disse landsdekkende linjene. De samiske videregående skolene tilbyr undervisning i tre samiske språk; nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Vil Finnmark fylkeskommune ivareta og fremme alle disse tre språkene like bra som staten som har ansvar overfor alle samer i Norge?

Om eierskapet flyttes til Finnmark fylkeskommune, frykter vi at en av de to samiske videregående skolene i Kautokeino eller Karasjok kan bli lagt ned slik det har skjedd med mange skoler i Finnmark. Dette vil være et stort steg tilbake for samisk skole og undervisning.

Erfaring viser at sentralisering ikke godt nok ivaretar mangfoldet og mindre grupper. Hvis en av de samiske videregående skolene blir lagt ned, vil samisk kultur og språk bli et minoritetsspråk og minoritetskultur på store skoler med mange klasser.

Rapporten er nå sendt ut på høring (høringsfrist er 11. april 2016).

Skolenes landsforbund ved Samisk videregående skole og reindriftsskole håper at instansene som har mottatt høringen bruker anledningen til å komme med deres synspunkter og at dere i uttalelsen tar hensyn til våre tanker.

 

 

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]