Pause i arbeidstidsforhandlingene

Lærerorganisasjonene og KS er i lys av smittesituasjonen enige om å ta pause i forhandlingene om lærernes arbeidstidsavtale (SFS 2213).

14. desember 2021

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker og 1. nestleder Jon Oddvar Holthe utenfor KS-huset, før forhandlingene om arbeidstid startet 23. november. (Foto: SL)

Etter å ha sittet i forhandlinger hele mandag, og med de varslene innstrammingene fra regjeringen, ble partene enige om å ta opp prosessen når regjeringens innskjerpede tiltak opphører.

– Det var god utvikling i forhandlingene mandag. Partene innså imidlertid at det hadde liten hensikt å presse på for mye eller forhaste seg mandag kveld. Resultatet kunne fort blitt at vi ikke kom i mål, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker som forhandler på vegne av de fire LO-forbundene Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO).

Tirsdag 23. november klokken 10.00 startet nye forhandlinger om arbeidstid i skolen mellom lærerorganisasjonene på skoleområdet og KS. Dagens arbeidstidsavtale for skolen utløper 31. desember 2021. Avtalen vil nå gjelde «på ettervirkning» inntil forhandlingene er avsluttet.

Også forhandlingene om revisjon av hovedavtalen i KS-området er utsatt, med fire uker (tidligst oppstart 11. januar 2022).

Hovedavtalen er en tariffavtale og er spillereglene i arbeidslivet. Hovedavtalen sikrer medbestemmelse for arbeidstakerne gjennom tillitsvalgtordningen. Her beskrives både rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Relevante lenker
SL: Krever at lærere vernes mot å bli detaljstyrt
SL: Forhandlinger om hovedavtalen i både KS- og Virke-området
SL: Derfor ble avtalen om arbeidstid forlenget
SL: Forlenger arbeidstidsavtalen til lærerne med to år