Forlenger arbeidstidsavtalen til lærerne med to år

KS og lærerorganisasjonene er enige om å videreføre gjeldende særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet for to nye år, fram til 31. desember 2021.

9. desember 2019

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud og første nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund (SL) mener det var bedre å prolongere gjeldende arbeidstidsavtale for lærerne i to år, enn at forhandlingene om den skulle gå inn i vårens hovedtariffoppgjør. (Foto: SL)

Særavtalen SFS 2213 regulerer arbeidstid for undervisningsstillingene i grunnskolen, videregående opplæring og voksenopplæring. Mandag ettermiddag ble det oppnådd enighet om å videreføre dagens arbeidstidsavtale fram til 31. desember 2021. Avtalen gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

– Vi er fornøyd med at forhandlingene ikke endte med at arbeidstidsavtalen blir en del av vårens hovedtariffoppgjør, da trenger vi reint bord til å kjempe for et lønnsløft for lærerne, sier forbundsleder Anne Finborud til FriFagbevegelse. Hun er forhandlingsleder for LO-forbundene Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen (FO). Også første nestleder Terje Moen har deltatt i forhandlingene.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Forbundsleder Anne Finborud har vært forhandlingsleder på vegne av LO-forbundene. Her signerer hun protokollen mandag ettermiddag. (Foto: Terje Moen, SL)

Skolens landsforbund har blant annet stilt krav om at det settes av tid innen lærernes gjeldende årsverk til å sette seg inn i titall nye læreplaner gjennom Fagfornyelsen, som de skal undervise etter fra høsten 2020. Selv om KS ikke har kommet kravene i møte, har ikke SL gitt opp håpet om å få sine krav igjennom.

– Etter at vi er ferdige med forhandlingene om arbeidstidsavtalen, kommer SL til å be om at partene, det vil si KS og alle organisasjonene som har deltatt i forhandlingene, går sammen om å be statsråden om å sette av ressurser til Fagfornyelsen, sier Anne Finborud.

Anne Finborud konstaterer at KS ikke har vært villig til å komme i møte noen av kravene fra organisasjonene som ville utløse mer bruk av penger.

– Det KS kom med av tilbud, som for eksempel mer til nyansatte, ville ha medført svekkelse for andre grupper av lærerne, som vi ikke kunne akseptere, sier Finborud til FriFagbevegelse.

Arbeidstidsavtalen gjelder skolene i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge, med unntak av Oslo, som er et eget tariffområde.