Forhandlinger om nye hovedavtaler

I disse dager forhandles det om hovedavtalen i både KS- og Virke-området.

30. november 2021

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund, mener det er rom for forbedringer i hovedavtalene i KS- og Virke-området, selv om de er gode slik de foreligger. (Foto: SL)

Hovedavtalen er en tariffavtale og er spillereglene i arbeidslivet. Hovedavtalen sikrer medbestemmelse for arbeidstakerne gjennom tillitsvalgtordningen. Her beskrives både rettigheter og plikter for både arbeidsgiver og tillitsvalgt.

Det er gjennom hovedavtalen at medlemmene i Skolenes landsforbund, og andre organisasjoner, sikres informasjon, innsyn og medinnflytelse på arbeidsplassen sin.

– Både i KS og i Virke har man gode hovedavtaler, men det er rom for forbedringer, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Kommuner og fylkeskommuner står overfor store omstillinger innen klima og miljø, digitalisering og likestilling i framtiden. Tillitsvalgtes medvirkning er en viktig forutsetning for å få disse omstillingene i havn.

I KS-området er det forbundsleder Mette Johnsen Walker og 2. nestleder Bodil Gullseth som deltar i forhandlingsdelegasjonen til LO Kommune. I Virke-området deltar forbundssekretær Chris Gøran Holstad i LOs forhandlingsdelegasjon.

Målet er at det i begge områder skal komme til enighet før jul.

LO-kommune består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund, EL og IT Forbundet, Norsk Sjøoffisersforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Relevante lenker
SL: Krever at lærere vernes mot å bli detaljstyrt