Ønsker innspill om spesialundervisning

Har du som SL-medlem en mening om hvordan spesialundervisningen bør tilrettelegges, er det fint om du tar kontakt med Skolenes landsforbund – før 9….

1. juni 2018

Runar Nørstad

Spesialundervisning.

Har du som SL-medlem en mening om hvordan spesialundervisningen bør tilrettelegges, er det fint om du tar kontakt med Skolenes landsforbund – før 9. juni.

 

Regjeringen har konkludert med at det spesialpedagogiske tilbudet må bli bedre, og oppnevnte en ekspertgruppe (i 2017) for å gi en bredere tilstandsbeskrivelse og foreslå forbedringer. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner fikk 4. april i år overlevert rapporten «Inkluderende fellesskap for barn og unge» fra «ekspertene», ledet av professor Thomas Nordahl.

Nordahls framleggelse av rapporten kan du se her:

Inkluderende fellesskap for barn og unge from Utdanningsdirektoratet on Vimeo.

 

– Skal få nødvendig hjelp

Ut fra resultatet som ekspertgruppa fant, foreslår de at det skal etableres et helhetlig system for en inkluderende og tilpasset pedagogisk praksis i barnehage og skole. Hovedprinsippene i dette systemet mener de skal være at:

  • Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal få nødvendig hjelp og støtte der de er.
  • Denne hjelpen og støtten skal iverksettes tidlig, den skal være tilpassa den enkelte og foregå innenfor inkluderende fellesskap.
  • Alle barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging i barnehage og skole skal møte lærere med relevant og formell pedagogisk kompetanse.
  • Den pedagogiske veiledningstjenesten skal organiseres slik at den er nærmest mulig barnehager og skoler.

 

– Ønsker innspill fra SLs medlemmer

– Skolenes landsforbund er av den klare oppfatning at den vet best hvor skoa trykker, som har den på. Vi skal svare på en god del av spørsmålene, men hvor mange er litt avhengig av medlemmene våre. Vi ønsker oss innspill i forhold til rapporten, slik at vi er best rustet til å avgi høringssvar, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

– Ikke minst ønsker vi respons på hva som fungerer eller ikke i forbindelse med spesialundervisning og tilpasset opplæring i barnehage og skole, fortsetter Gullseth og lister opp flere sentrale spørsmål forbundet ønsker svar på:

  • Hvilken rolle skal PP-T ha? Enkeltvedtak eller ikke? Bruk av PP-T sine tjenester mer direkte retta inn mot elevene?
  • Spesialpedagogisk kompetanse. Hva er utfordringen?
  • Hvor og hvordan bør/skal spesialundervisning gjennomføres?
  • Hvilke utfordringer har man i forhold til undervisning av samiske elever? Løser man utfordringene gjennom å legge spesialpedagogiske tjenester inn under ett fylke?
  • Inkluderingstanken vs behov for spesialundervisning i enerom (enten av hensyn til eleven sjøl eller av hensyn til medelevene)

– Jeg ønsker at e-posten min flommer over av små eller store innspill fram til 9. juni. Det kan være formelle betraktninger, eller små dagligdagse historier som belyser utfordringer med inkludering og tilrettelegging. Om noen har fasiten, tar jeg gjerne imot den også, sier Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund må avgi sitt høringssvar innen 15. august 2018.

Bodil Gullseth.
Forbundssekretær Bodil Gullseth ønsker innspill fra SLs medlemmer. (Foto: SL)

 

Relevante lenker:
SL: SL er bekymret for spesialundervisningen
SL: – Tidlig innsats krever tid og ressurser
SL: – Tilfreds med lærernorm fra skolestart