Minstestandarder handler om så mye mer i norsk skole enn de tiltakene som initieres fra statsråden, mener SLs forbundssekretær Chris Gøran Holstad. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

SLs forbundssekretær Chris Gøran Holstad utfordrer kunnskapsministeren: «Du må beise sjarken, ellers så søkk han!»

 

Leserinnlegg signert forbundssekretær i Skolenes landsforbund, Chris Gøran Holstad. Innlegget er også publisert på Dagsavisens debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

Torbjørn Røe Isaksen ønsker seg minstestandarder på læring, sier han. Akkurat dette ønsker jeg meg også! La oss møtes for å diskutere noen standarder som fremmer læring hos barn.

Minstestandarder handler om så mye mer i norsk skole enn de tiltakene som initieres fra statsråden.

Utgangspunktet er at kunnskapsministeren har registrert og uttalt at det er store forskjeller mellom kommuner når det gjelder resultater for 8. klassinger i skrive og regneferdigheter.

 

«Grisen blir ikke tyngre av å veie den flere ganger»