– LO pulveriserer forslag om skole

Skolenes landsforbund, Fagforbundet, FO og MFO ønsker et eget kapittel om «Å lære» i LOs nye handlingsprogram. Det ønsker ikke LO.   LO-kongressen skal…

9. mai 2017

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud vil ha et eget kapittel om «Å lære» inn i LOs nye handlingsprogram. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund, Fagforbundet, FO og MFO ønsker et eget kapittel om «Å lære» i LOs nye handlingsprogram. Det ønsker ikke LO.

 

LO-kongressen skal vedta nytt handlingsprogram. Fire LO-forbund står bak samme forslag, der de ønsker et nytt kapittel inn i handlingsprogrammet, kalt «Å lære», for å få større fokus på opplæringssystemet.

LO-sekretariatet innstiller på å vrake forslaget fra Skolenes landsforbund (SL), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO). Til sammen har de fire forbundene om lag 400.000 medlemmer, og forslaget er demokratisk behandlet i hver av organisasjonene.

 

Tydelig politikk

– Sekretariatets innstilling til nytt handlingsprogram på utdanningsområdet er betydelige dårligere enn gjeldene handlingsprogram. SL går ikke på kongressen for å svekke LOs politikk i offentlig sektor. Vi går på kongressen for å tydeliggjøre den, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund.

– Sekretariatet har pulverisert ett felles forslag om ett eget kapittel, til tross for at fire forbund – med solid forankring i LO kommune – i større grad ønsker at LO fronter offentlig sektor med vekt på skole og opplæringssystemet i særdeleshet. Opplæringssystemet i Norge fortjener større fokus enn det som framkommer i sekretariatets innstilling til handlingsprogram, fortsetter forbundslederen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Innholdet i kompetanseheftet er et samfunnsnotat som ikke skal vedtas. Det handler om noe helt annet enn grunnutdanning og har på ingen måte samme status som et vedtak på LO-kongressen, understreker Anne Finborud. (Foto: SL)
– Innholdet i kompetanseheftet er et samfunnsnotat som ikke skal vedtas. Det handler om noe helt annet enn grunnutdanning og har på ingen måte samme status som et vedtak på LO-kongressen, understreker Anne Finborud. (Foto: SL)

 

Hefte om kompetansepolitikk

Anne Finborud regner med at flertallet på LO-kongressen fortsatt ser fellesskolen som en kampsak.

– Det vil være helt feil av LO-kongressen å svikte sitt engasjement for fellesskolen og overlate dette viktige området av velferdsstaten til Unio og Akademikerne. Det ville vært en beklagelig teigdeling.

LO har utgitt et eget hefte om kompetansepolitikk.

– Innholdet i kompetanseheftet, som LO viser til, er et samfunnsnotat som ikke skal vedtas. Det handler om noe helt annet enn grunnutdanning og har på ingen måte samme status som et vedtak på LO-kongressen, understreker Anne Finborud.

 

Relevante lenker
SL: – SL er med på å styrke LO
SL: – Ikke glem høyere utdanning
SL: Et samlet LO fikk løftet fagskolene