Legger foretaksmodellen død

Statsråd Iselin Nybø konkluderer med at det er uaktuelt å bruke foretak som organisasjonsmodell for universiteter og høgskoler. – Klok avgjørelse, sier forbundsleder Anne…

15. januar 2019

Runar Nørstad

Statsråd Iselin Nybø konkluderer med at det er uaktuelt å bruke foretak som organisasjonsmodell for universiteter og høgskoler. – Klok avgjørelse, sier forbundsleder Anne Finborud.

Kunnskapsdepartementet besluttet i mai 2018 å sette ned et offentlig utvalg som skal se på rammeverket for og ulike tilknytningsformer til universitetene og høyskolene. En interdepartemental arbeidsgruppe så på ulike tilknytningsformer for statlige universiteter og høyskoler, og om institusjonene har nødvendig uavhengighet, fleksibilitet og handlingsevne.

Det å gjennomføre en slik mulighetsstudie var en del av Jeløya-plattformen. Før arbeidet med mulighetsstudien startet, var det en del motstand mot å vurdere om statlige universiteter og høyskoler bør organiseres som foretak.

– Mulighetsstudien gir en god beskrivelse av dagens organisering og styring av den statlige delen av universitets- og høyskolesektoren. Min konklusjon er at den ikke gir grunnlag for å skulle gå i gang med en foretaksorganisering, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Styrk den offentlige skolen!

Skolenes landsforbund har hele tiden advart mot å gjøre universitetene og høyskolene om til foretak.

– Det ville i så fall vært starten på en storstilt privatisering i offentlig sektor. Denne «forretningsmåten» å tenke på hører ikke hjemme i offentlig sektor i Norge. Derfor er det en klok avgjørelse av statsråden som hun fortjener ros for, sier forbundsleder Anne Finborud.

– For at alle skal få lik rett til utdanning, må den offentlige skolen styrkes – og privatisering i utdanningssystemet bekjempes. Skolenes landsforbund har for øvrig programfestet at ingen funksjoner i opplæringen skal privatiseres eller konkurranseutsettes, fortsetter Finborud.

Mulighetsstudien viser at universitetene og høyskolene allerede har utvidete fullmakter og stor grad av frihet.

Relevante lenker
SL: – Universitet og høyskole må være et statlig ansvar
SL: – Ikke glem høyere utdanning
SL: LO-kongressen sa enstemmig JA til eget kapittel om utdanning

Skolenes landsforbund på Facebook!