– Universitet og høyskole må være et statlig ansvar

Gjøres universitetene og høyskolene om til foretak, er dette starten på en storstilt privatisering i offentlig sektor, advarer forbundsleder Anne Finborud. Hun understreker at…

9. mai 2018

Runar Nørstad

Gjøres universitetene og høyskolene om til foretak, er dette starten på en storstilt privatisering i offentlig sektor, advarer forbundsleder Anne Finborud. Hun understreker at ingen i sektoren har etterlyst at høyere utdanning gjøres om til foretak.

 

Kunnskapsdepartementet har besluttet å sette ned et offentlig utvalg som skal se på rammeverket for og ulike tilknytningsformer til universitetene og høyskolene.

Regjeringens utredning av forholdet mellom universiteter og staten må avgrenses til forbedringer innenfor dagens modell, skriver LO i sitt høringssvar til departementet.

 

– Gratisprinsippet må sikres

LO mener at foretak ikke vil gi universitetene og høyskolene større økonomisk frihet enn dagens modell, og det er høyst uklart hvordan dette skal øke handlingsrommet. Skolenes landsforbund støtter LO fullt ut i dette, ifølge forbundsleder Anne Finborud.

– SL har programfestet at ingen funksjoner i opplæringen skal privatiseres eller konkurranseutsettes. Skjer dette med universitetene og høyskolene, er det kort vei til at utdanningsinstitusjoner nedover i systemet også rammes, advarer hun.

Forbundslederen beskriver regjeringens utredning av forholdet mellom universiteter, høyskoler og staten som et rent ideologisk innspill.

– Utredningen har ingen rot i den norske folkesjela, ei heller i universitet- og høyskolesektoren. Denne «forretningsmåten» å tenke på hører ikke hjemme i offentlig sektor i Norge. Konsekvensen vil åpenbart bli at studentene må betale høyere avgifter for å ta utdanning. Dette kan vi ikke risikere. Gratisprinsippet må sikres, sier Anne Finborud.

– For at alle skal få lik rett til utdanning, må den offentlige skolen styrkes – og privatisering i utdanningssystemet bekjempes. Også høyere utdanning er et offentlig ansvar. Staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for denne sektoren, og slik bør det fortsette å være, understreker forbundslederen.

 

Har ikke støtte i sektoren

LO innleder sitt høringssvar til departementet slik:

«LO har merket seg at ingen av dagens universiteter og høgskoler tidligere har sagt offentlig at de ønsker å endre dagens tilknytningsform. LO mener på denne bakgrunn at regjering legger opp til en endring i tilknytningsform som ikke har støtte i universitets- og høyskolesektoren.»

LO konkluderer sitt høringssvar slik:

«LO mener at høyere utdanning er et offentlig ansvar, og at staten og politiske myndigheter har et overordnet ansvar for sektoren. Dette ivaretas best ved at de statlige universitetene og høgskolene fortsetter som forvaltningsorgan med lovfestede fullmakter.»

«LO mener at en utredning av rammeverket til universiteter og høyskoler må avgrenses til å klargjøre konkrete forbedringer av dagens modell. Dagens situasjon vedrørende autonomi og handlingsrom bør drøftes og vurderes.»

 

Relevante lenker
SL: – Ikke glem høyere utdanning
SL: LO-kongressen sa enstemmig JA til eget kapittel om utdanning