LO-kongressen sa enstemmig JA til eget kapittel om utdanning

Et samlet LO vil ha et nytt kapittel om utdanning i handlingsprogrammet, slik Skolenes landsforbund og tre andre forbund har krevd.   LO-kongressen vedtok…

12. mai 2017

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er lettet over at LO-kongressen enstemmig har vedtatt et eget kapittel om utdanning i det nye handlingsprogrammet. Fra venstre: Nestleder Terje Moen, forbundsleder Ane Finborud og forbundssekretær Geir Allan Stava. (Foto: SL)

Et samlet LO vil ha et nytt kapittel om utdanning i handlingsprogrammet, slik Skolenes landsforbund og tre andre forbund har krevd.

 

LO-kongressen vedtok fredag enstemmig at ett av kapitlene i handlingsprogrammet for 2017-2021 skal handle om utdanning. Det gleder forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL).

– Kapittelet om utdanning, kalt «Å lære», legger føringer for LOs økte engasjement på utdanningsgruppene og for den norske offentlige fellesskolen – som skal være demokratisk styrt og gratis. Dette er og har vært SLs mål, og jeg er glad for at kongressen lyttet til oss. LO har et engasjement på vegne av offentlige velferdsordninger, hvor skole og utdanning er en stor bit. Å få inn et eget kapittel om utdanning er en nyorientering i LOs engasjement, sier en svært lettet Anne Finborud.

– Jeg ønsker å gi kongressen honnør for at alle delegatene stiller seg bak forslaget. At vedtaket er enstemmig styrker utdanningspolitikken i LO. Sammen er vi sterke! sier forbundslederen.

LO-sekretariatet har ansvar for å gjennomføre kongressens vedtak.

 

– Kongressen møblerer politikken

LO-sekretariatet innstilte på å vrake forslaget fra Skolenes landsforbund (SL), Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO) og Musikernes fellesorganisasjon (MFO), og heller utgi et eget temahefte om kompetansepolitikk, «Lære for livet – lære for arbeidslivet».

Etter hvert som debatten om LOs handlingsprogram skred fram tirsdag, ble det klart at også Fellesforbundet, Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) støttet forslaget om et eget kapittel i selve handlingsprogrammet.

– Det er veldig stort at en enstemmig LO-kongress stiller seg bak forslaget om et eget kapittel, etter å ha blitt så overkjørt av LO-sekretariatet. Kongressen demonstrerer hvem som skal møblere politikken, sier forbundsleder Anne Finborud.

 

– Viktig at SL vokser

Forbundslederen er klar og tydelig på at SL skal blir større, med advarer også mot at kollektive- og sentrale avtaler er truet.

– SL er tilhenger av å hegne om kollektive og sentrale avtaler i hele offentlig sektor. Den biten er truet av andre hovedsammenslutninger, som tenker smalere. LO har et bredt engasjement, og det er vi stolte av. Det er viktig at SL vokser, for å få større innflytelse i skolepolitikken sammen med LO, sier Anne Finborud.

 

Relevante lenker:
SL: Forslag om utdanning har solid flertall på LO-kongressen
SL: – LO pulveriserer forslag om skole
SL: – SL er med på å styrke LO
SL: – Ikke glem høyere utdanning
SL: Et samlet LO fikk løftet fagskolene