– Lave søkertall til lærerutdanningene bekymrer

Skolenes landsforbund er bekymret over at stadig færre velger å utdanne seg til lærer.

26. april 2024

Runar Nørstad

Skolenes landsforbund er bekymret over at stadig færre velger å utdanne seg til lærer.
Nedgangen i søkertallene til lærerutdanningene gir hodebry for norsk skole, og bør bekymre flere enn landets politikere, sier Bodil Gullseth, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Nok en gang viser tallene fra Samordnet opptak en nedgang for lærerutdanningene.

Antall førstevalgssøkere til alle typer lærerutdanninger går ned med 4,2 prosent, ifølge en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Selv om nedgangen i søkertall til lærerutdanningene ikke er like dramatisk som i fjor, er Skolenes landsforbund fortsatt bekymret over at stadig færre velger å utdanne seg til lærer. Og tallene fra samordnet opptak viser at det fortsatt et størst utfordring for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. og 5.-10. trinn.

I tillegg til lave søkertall, har vi en situasjon i skolen med stadig mer utfordrende arbeidsforhold. Legg til budsjettkutt, og at lærere blir satt til helt andre oppgaver enn det å undervise, så har du oppskriften på det som lenge har vært en varslet krise, mener Skolenes landsforbund.

– Av erfaring vet vi at mange av de som har søkt på en lærerutdanning sannsynligvis ikke oppfyller kravene for å komme inn på utdanningen. Vi vet også at færre pleier å møte opp til utdanningen enn de som faktisk får plass. Erfaring sier oss også at mange av de som begynner på en lærerutdanning ikke kommer til å fullføre, og at mange av de nyutdannede dessverre kommer til å slutte i lærerjobben i løpet av de første yrkesårene, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

I profesjonsmeldingen trekkes det frem at profesjonsutdanningene «rekrutterer til yrke som er heilt grunnleggande for å halde det norske velferdssamfunnet gåande». Lærermangelen er derfor ikke et problem kun for utdanningssektoren og elever i skolealder, men et samfunnsproblem.

– Gjennom arbeidet med den nylig lanserte rekrutteringsstrategien erfarer vi at det er en bred enighet om viktigheten av å gjøre læreryrket attraktivt. Gode lønns- og arbeidsvilkår, i tillegg til tid og tillit til å gjøre jobben, tror vi i Skolenes landsforbund er helt avgjørende. For å få dette til kreves det et felles løft, og ikke minst, en vilje til å investere i norsk skole, sier Bodil Gullseth.

  • Bedre arbeidsforhold. Arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og statlige myndigheter må straks sette seg ned og lage avtaler, lover og forskrifter som sikrer lærerne en trygg arbeidsplass med overkommelige oppgaver. Staten må være med fordi det er de som sitter på pengesekken. Økt lønn og bedre arbeidsforhold kan kanskje også få lærere som har sluttet til å vende tilbake til klasserommet.
  • Økt lønn. Det er ingen tvil om at lønnsnivået har noe å si for hvor attraktivt et yrke er. En skikkelig heving av lønna vil både virke rekrutterende og bidra til å beholde lærere som vurderer å slutte.
  • Avvikle nivåkravene for opptak til lærerutdanningene. Lærerutdanningen trenger ikke strengere opptakskrav enn andre utdanninger. La alle som har generell studiekompetanse få plass. Opptakskravene må ha en innretning som ikke begrenser rekrutteringsmulighetene til et yrke.
  • Flere veier inn som lærer. Skolenes landsforbund støtter videreføringen av de alternative måtene å oppnå generell studiekompetanse på, og at det fortsatt skal være mulig å få unntak fra kravet om generell studiekompetanse gjennom for eksempel realkompetansevurdering og Y-vei.
  • Videreutvikle og kvalitetssikre realkompetansevurderingen ved opptak til høyere utdanning. Vi mener at dagens ordning ikke fungerer godt nok. Det er store variasjoner både fra studieprogram til studieprogram, men også mellom studiesteder som tilbyr samme utdanningsprogram.
  • Avvikle obligatorisk master. Skolenes landsforbund er ikke motstandere av masterutdanning, men mener det er feil at det skal være obligatorisk å skrive en masteroppgave for å bli lærer.

– Selv om det store bildet er at det er en negativ utvikling de siste årene, er det noen lyspunkt. Yrkesfaglærerutdanningen har gode søkertall i forhold til antall studieplasser, selv om det er en nedgang også der. Vi ser også en liten positiv trend innen praktiske og estetiske fag, avslutter 2. nestleder Bodil Gullseth.

Opptak til PPU og PPU-Y gjøres lokalt og dermed ikke med i tallene fra samordnet opptak.

Relaterte saker
SL: – Mindre rigid regelverk for å bli lærer
SL: – Det må være flere veier inn i læreryrket
SL: Står sammen om rekrutteringsutfordringene
SL: Debatt: Lønn alene er ikke nok
Mettes Blogg: Hvordan rekruttere og beholde lærere?