– Det må være flere veier inn i læreryrket

Opptaksreglene til lærerutdanningen må være slik at de ikke begrenser rekrutteringen til læreryrket, i en tid der det er mangel på lærere, mener Skolenes landsforbund.

9. april 2024

Runar Nørstad

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Det er viktig at regelverket åpner opp for at man kan kvalifisere seg til jobben som lærer, uansett hvor man er i livsløpet, ifølge nestleder Bodil Gullseth.

– Skolenes landsforbund er skeptisk til at man fortsatt skal ha karakterkrav for å komme inn på lærerutdanningen. Vi er av den klare oppfatning av at det må være flere veier inn i læreryrket, sier hun.

Nestlederen viser til regjeringens forslag for ny modell for opptak til høyere utdanning og profesjonsutdanningene, som ble lagt frem fredag. Regjeringen vil få folk raskere i gang med høyere utdanning, raskere ut i jobb og sikre rekruttering til viktige profesjoner. Derfor vil de endre opptaksreglene.

Regjeringen vil avvikle visse karakterkrav for sykepleierutdanning, men beholder de for lærerutdanningen. Det foreslås imidlertid å åpne for dispensasjon fra karakterkrav til lærerutdanningene.

Dette er de viktigste endringene, ifølge forslag fra regjeringen:

  • Avvikler visse karakterkrav for sykepleierutdanningen
  • Erstatter kjønnspoeng med bruk av kjønnskvoter på enkelte typer studium
  • Man kan maksimalt få tre tilleggspoeng etter videregående
  • Fjerner tilleggspoeng for alder, fremmedspråk i videregående, folkehøgskole, fagskole og høyere utdannelse
  • Beholder tilleggspoeng for militærtjeneste, siviltjeneste og realfag i videregående. Man kan maks få to poeng for realfag og ett for verneplikt
  • Profesjonsutdanningene skal gjøres mer praksisnær

Skolenes landsforbund har lest meldingen, og mener lærerutdanningene må utformes slik at man kvalitetssikrer studentene gjennom hele utdanningsløpet.

– Det er bra at regjeringen satser på høyere utdanning i hele landet og at utdanningsstedene skal gis lokalt handlingsrom. Skal dette fungere godt for studentene, og for skolene som skal ta imot dem når de er nyutdannet, må høyskoler og universitet få tydelige rammer for hvordan studiene skal utformes, sier Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund ønsker praksisnær kunnskap velkommen.

– Lærerutdanningene må ruste fremtidens lærere for den hverdagen som vil møte dem når de kommer ut som ferdigutdannet. Når politikerne ønsker at undervisningen i grunnskole og videregående skal bli mer praktisk og variert, må dette også gjenspeiles i lærerutdanningene, sier nestlederen.

Lærerutdanningene må ruste fremtidens lærere for den hverdagen som vil møte dem når de kommer ut som ferdigutdannet.

Bodil Gullseth, 2. nestleder i Skolenes landsforbund

Relaterte saker
SL: Står sammen om rekrutteringsutfordringene
SL: Debatt: Lønn alene er ikke nok
Mettes Blogg: Hvordan rekruttere og beholde lærere?