Står sammen om rekrutteringsutfordringene

Skolenes landsforbund har sammen med statsrådene, KS og de andre organisasjonene laget en strategi for rekruttering av lærere til skole og barnehage.

12. februar 2024

Runar Nørstad

Forbundsleder Mette Johnsen Walker mener strategien for lærerrekruttering er en god start for at flere skal velge lærer- og barnehagelæreryrket. (Foto: SL)

Målet er å snu den negative utviklingen, og at flere starter på en lærerutdanning – og blir i yrket.

– Rekrutteringsutfordringene er ingen «quick fix». De er sammensatt og krever bred tilnærming med involvering fra flere aktører. Selv om strategien – som er overordnet – alene ikke vil løse lærermangelen, så er det en god start at vi står sammen og er enige i hva som er utfordringsbildet, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker i Skolenes landsforbund.

Forbundslederen minner om at det er partene som forhandler lønns- og arbeidsvilkår. Derfor er dette utelatt i strategien som også universitets- og høyskolesektoren og Elevorganisasjonen stiller seg bak.

Les strategien her: Strategi for lærerrekruttering (regjeringen.no)

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at Norge mangler rundt 5.400 kvalifiserte lærere i barnehage og skole. Frem mot 2030 har partene satt seg følgende mål, ifølge strategien:

 • Lærerutdanningene er attraktive studievalg.
 • Lærerutdanningene har høy kvalitet og er profesjonsrelevante.
 • Alle nyutdannede lærere opplever en positiv overgang mellom utdanning og yrke, og får veiledning.
 • Barnehager og skoler er attraktive arbeidsplasser som rekrutterer og beholder lærere. Mål: 6 av 10 ansatte i barnehagene skal være barnehagelærere innen 2030. En vesentlig økning i tallet på kvalifiserte lærere innen 2030.

– En del av utfordringen med lærermangelen handler også om å beholde dagens lærere. Skolenes landsforbund gjennomførte nylig en medlemsundersøkelse som viser at lærere gjør alt fra å vaske urin, avføring og blod til å vekke unger som ikke kommer seg på skolen. Arbeidsvilkårene for dagens ansatte er derfor en viktig faktor i jakten på nok hender i skole og barnehage, sier Walker.

Les mer: Undersøkelse ga alarmerende svar (skoleneslandsforbund.no)

Arbeidet med strategien har foregått i NFLP (Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling), hvor Skolenes landsforbund er representert ved både Mette Johnsen Walker og forbundssekretær Jeanine Norstad.

– Fremover blir det viktig å bruke det treffpunktet vi har til fortløpende å evaluere etterlevelsen av strategien, og vurdere om den bør justeres hvis situasjonsbildet ute i norske skoler og barnehager endrer seg. For å kunne nå målet er det også viktig at strategien ikke blir liggende i skrivebordsskuffen, men blir brukt som et aktivt verktøy, sier Norstad.

Relaterte saker
Mettes Blogg: Hvordan rekruttere og beholde lærere?

FAKTA: Disse organisasjonene stiller seg bak strategien

 • Skolenes landsforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Universitets- og høgskolerådet – Lærerutdanning
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Pedagogstudentene
 • Elevorganisasjonen
 • Lektorlaget
 • Skolelederforbundet
 • Creo
 • NHO Geneo