– Klokt av regjeringen å avlyse eksamen

Skriftlige og muntlige eksamener i ungdomsskole og videregående skole til våren blir avlyst. – En klok og riktig avgjørelse. Regjeringen bidrar til å gi lærere og elever forutsigbarhet og tillit, sier forbundssekretær Chris Gøran Holstad. 

11. februar 2022

Runar Nørstad

Forbundssekretær Chris Gøran Holstad i Skolenes landsforbund er glad for at regjeringen vil avlyse eksamen. (Foto: SL)

Regjeringen foreslår å avlyse alle ordinære eksamener for elever våren 2022. Privatisteksamen og fag- og svenneprøver skal gjennomføres, slik som i fjor.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal fortsatt ha eksamen etter dette. Men elevenes skolehverdag har nå vært preget av pandemien i snart tre skoleår. Avlysingen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

SL: Det eneste riktige

Regjeringen har fått faglige råd fra Utdanningsdirektoratet (Udir) i saken. Direktoratet leverte en grundig utredning 31. januar, der de vurderte ulike alternativer, men landet på å avlyse alle eksamener.

Skolenes landsforbund setter pris på at avgjørelsen om å avlyse kommer så raskt fra kunnskapsministeren, ifølge forbundssekretær Chris Gøran Holstad.

– Selv om vi nå er i en tid hvor det kan være fristende å komme raskt inn i normalhverdagen, har vi også dette skoleåret behov for å skape forutsigbarhet for både lærere og elevene, noe vi også ba Udir ta med i sin vurdering om eksamen. Forutsigbarhet er ekstra viktig for våre medlemmer nå, spesielt med tanke på at disse har måttet forholde seg til stadige endringer i tiltaksnivå – og ofte på svært kort varsel.

Chris Gøran Holstad har stor tiltro til at lærere kan sette rettferdige standpunktkarakterer ut fra sin kjennskap til elevene.

– Nå kan de prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakterer fram til skoleslutt, og det er det eneste riktige slik situasjonen er nå. Å avvikle sentralt gitte eksamener ville ha rammet elevene urettferdig, fordi forholdene i landet har vært og fortsatt er så ulike, sier forbundssekretæren.

Motivasjon, trivsel og læring

I utredningen la Udir særlig lagt vekt på tre hensyn: Hensynet til likebehandling av elevene, hensynet til en rettferdig sluttvurdering og hensynet til elevenes motivasjon, trivsel og læring. I tillegg vurderte de hva som er praktisk gjennomførbart.

– Jeg legger selvfølgelig stor vekt på Udirs faglige råd. Disse suppleres med råd fra KS, fylkeskommunene, statsforvaltere, Elevorganisasjonen og lærernes organisasjoner. Vi har vurdert flere mulige alternativer. I tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling, foreslår vi at alle ordinære eleveksamener avlyses denne våren, sier Brenna.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen, frem til ferien, understreker kunnskapsministeren.

Privatisteksamener og enkelte eksamener på yrkesfag der det gjelder særlige krav, foreslås gjennomført slik som i fjor vår.

Forslaget fra regjeringen skal på en kort høring med kort frist og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.

Relevante lenker
SL: – Skap forutsigbarhet – avlys vårens eksamener!
SL: – Klokt av Melby å avlyse sentralgitt skriftlig eksamen også våren 2021 
SL: Slutt på fritidskarantene for skole- og barnehageansatte 
SL: Tolkning av korona-avtalen