Jubler for elleve måneders studiestøtte

Regjeringen og samarbeidspartnerne er enige om å legge opp en plan for elleve måneders studiestøtte. – Endelig, jubler SLs ungdomssekretær, Endre Fagervold.    I…

24. november 2015

Runar Nørstad

Ungdomssekretær i Skolenes landsforbund, Endre Fagervold. (Foto: SL)

Regjeringen og samarbeidspartnerne er enige om å legge opp en plan for elleve måneders studiestøtte. – Endelig, jubler SLs ungdomssekretær, Endre Fagervold. 

 

I budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF er det enighet om at studiestøtten skal trappes gradvis opp til elleve måneder i løpet av de fire neste årene.

Den første utbetalingen av ekstra studiestøtte for juni skal skje i 2017, skriver studvest.no.

Skolenes landsforbund har i sitt prinsipp- og handlingsprogram et enstemmig landsstyrevedtak på at «studiefinansieringen utvides til å gjelde for 11 måneder».

– Ja, det er jo bare å skryte av regjeringen for at de endelig har gått for denne ordningen. Dette er jo en sak SL har vært for, så det er flott at regjeringen endelig tok til fornuft og gikk for en mer sosial og levbar studiefinansiering for studentene. Bare synd hele ordningen ikke er på plass før i 2020, sier Fagervold.

Det skal altså innføres elleve måneders studiestøtte gradvis over de neste fire årene. Det skal legges til en ekstra uke i studiestøtten hvert år fra 2017 frem til 2020.

Fagervold minner om at Skolenes landsforbund på generelt grunnlag arbeider for at studiefinansieringen skal gi høyere stipendandeler og lav, politisk styrt studielånsrente.

– Vårt ønske at offentlig ansatte skal få avskrevet studielån etter antall år i offentlig tjeneste. Og studielånsrenten skal alltid være under markedsrenten, sier ungdomssekretæren.

 

Det viktigste i statsbudsjettet for 2016, hva gjelder utdanning:

  • 320 millioner kroner til flere lærere i småskolen fra 1. august 2016. Målet er at det blir to lærere i alle klasser i 1. til 4. trinn.
  • Det er satt av 18,2 millioner kroner ekstra til 250 nye masterstudieplasser, 36,6 millioner kroner til 94 nye stipendiat- eller rekrutteringsstillinger og 15,3 millioner kroner ekstra til 300 bachelorplasser.
  • Ordningen med gratis kjernetid for lavinntektsfamilier utvides til å omfatte treåringene.
  • 100 nye helsesøstre i skolehelsetjenesten og 100 nye stillinger på helsestasjonene.

 

Relevante lenker
SL:
– Må studentene virkelig leve på nudler?
SL: – Hvor lenge skal studenter straffes?
SL: Studenter får refs av kunnskapsministeren
NTL: Studiestøtten bør økes
NRK: – Umulig å overleve på studielånet alene