Invitasjon til digitalt medlemsmøte

Skolenes landsforbund inviterer medlemmer til digitalt medlemsmøte om kjennelsen i Rikslønnsnemnda og det kommende mellomoppgjøret, torsdag 23. februar og torsdag 2. mars.

21. februar 2023

Runar Nørstad

Illustrasjonsbilde.

Fredag 17. februar falt kjennelsen i Rikslønnsnemnden, og sluttstrek er dermed satt for tariffoppgjøret 2022. Skolenes landsforbund er kjempeskuffet over utfallet. Det kan du lese om her

Vi ruster oss nå til mellomoppgjøret.

Det er nok mange av dere som sitter med spørsmål og gjerne vil gi innspill til forbundet.

Forbundsleder Mette Johnsen Walker inviterer derfor til medlemsmøte på Teams, og det settes av to kvelder til dette:

  • Torsdag 23. februar kl. 18.00
  • Torsdag 2. mars kl. 20.00

Alle medlemmer som jobber i kommuner og fylkeskommuner har fått invitasjon på epost med link til møtene. Ikke fått den? Sjekk søppelpost/spam-mappa. Finner du ikke invitasjonen der, send en e-post til bg@skolenes.no.

Velkommen til medlemsmøte!

Med hilsen
Mette Johnsen Walker, forbundsleder  

Relaterte saker
SL: – TBU-tallene må få KS til å forstå alvoret
SL: – Rikslønnsnemndas kjennelse rammer medlemmene økonomisk
SL: LO vil gi mer til kommuneansatte